دکتر فرزانه فخر

دکتر فرزانه فخر مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند

دکتر فرزانه فخر

Dr. Farzaneh Fakhr

مربی گروه هنر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش تعاملی از منظر رولان بارت (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
2 استفاده از ماهیت بیانگری فرم در خوانش تصاویر به منظور تقویت توان تشخیص بالینی در دانشجویان پزشکی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
3 اهمیت وکاربرد آموزش تفکر انتقادی در مدارس از منظرنظریه پردازان مکتب فرانکفورت (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
4 رابطه سلامت معنوی و عناصر تصویری بیانگر در تذهیب های اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
5 روش شناسی مکتب انتقادی فرانکفورت و امکان سنجی آن جهت بررسی و تحلیل تاریخ هنر معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران