دکتر عباس فرجاد پزشک

دکتر عباس فرجاد پزشک استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

دکتر عباس فرجاد پزشک

Dr. Abbas Farjad pezeshk

استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر سفتی سطوح الاستیک پهن بر رفتاربیومکانیکی اندام تحتانی طی هاپینگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 10
2 مقایسه سفتی اندام تحتانی و حداکثر نیروی عکس العمل عمودی زمین طی حرکت روی سطوح الاستیک پهن با سفتی های مختلف با تاکید بر آگاهی از میزان سفتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 8، شماره: 20
3 مقایسه کینتیک پرش و تعیین ارتباط آن با عملکرد لانج شمشیربازان ملی پوش و باشگاهی فلوره (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رابطه ی بین شاخص کتلت با ترکیبات و تیپ بدن ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
2 طراحی و اعتبار یابی معادله ای برای پیش بینی میانگین توان بی هوازی کشتی گیران نخبه با تکیه بر اندازه های آنتروپومتریکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 مقایسه ی توان بی هوازی با لاکتیک کشتی گیران آزاد و فرنگی کار تیم ملی بزرگسالان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گسران تیم ملی فرنگی بزرگسالان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی