دکتر حمید فرخی

دکتر حمید فرخی دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

دکتر حمید فرخی

Dr. Hamid Farrokhi

دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر فاصله ی بین آنتن ها در فرستنده و گیرنده بر روی ظرفیت کانال MMO (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 2
2 بهینه سازی چند منظور برای کنترل توان در سیستم های سلولار CDMA (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 11، شماره: 2
3 تخصیص عادلانه منابع در سیستم چندپخشی مبتنی بر MIMO-OFDM با استفاده از الگوریتم GA/PSO (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 17، شماره: 1
4 حسگری همکارانه طیف با استفاده از آنتن های چند گانه در سیستمهای رادیو شناختگر (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های نوین علوم مهندسی دوره: 1، شماره: 2
5 مدیریت تداخل در شبکه های رادیوشناختگر با استفاده از شکل دهی پرتو همکارانه تحت اطلاعات غیر دقیق کانال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش گذردهی رادیوشناختگر و بهبود عملکرد آن در حوزه ی سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت
2 الگوریتم ژنتیک در تخصیص توان سیستمهای MIMO-OFDM تحت شبکه های رادیو شناختگرCR (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 الگوریتم کنترل توان توزیعی با بهینهسازی چند منظوره با بهبود ثابت در سیستمهای رادیویی سلولارCDMA (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 Cooperative Spectrum Sensing and Performance analysis for Energy Detection based Techniques in Cognitive Radio Networks (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
5 Maximizing throughput by multiple antenna spectrum sensing in cognitive radio networks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
6 Maximum Throughput of Cognitive Relay Systems under Interference and Power Constraints (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
7 Optimal Power Control in Cognitive Radio Networks by gravitational Search Algorithm (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
8 The Use of Rateless Coding Technique in Cognitive Radio Networks Based on Primary User Channel Occupancy Modeling (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
9 بررسی روش های بهبود بازاریابی در شبکه های اجتماعی آنلاین (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون دوم:سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
10 بررسی عملکرد تبدیل ویولت در مقایسه با تبدیل فوریه در سیستمهای مبتنی برOFDM (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
11 بررسی عملکرد سیستم های رادیو شناختگر مبتنی بر OFDM غیر همجوار و MC-CDMA غیر همجوار برای دستیابی به طیف دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
12 بررسی عملکرد یک شبکه رادیوشناختگر هایبرید بهبود یافته مبتنی بر MC-CDMA (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
13 پیش بینی تصحیحات GPS تفاضلی با استفاده از فیلتر کالمن (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
14 تخصیص توان درشبکه های رادیوشناختگرمبتنی برofdm با درنظر گرفتن فعالیت کاربران اولیه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
15 تخصیص تواندرشبکه های رادیوشناختگر با استفاده ازنظریه بازیها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
16 تخصیص عادلانه منابع در سیستم های OFDM چندکاربره با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
17 تخصیص عادلانه منابع در سیستم های چندپخشی مبتنی بر MIMO-OFDM با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران
18 تخصیص منابع با ترکیب مدولاسیون وفقی و تخصیص توان درشبکه های رادیوشناختگر (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
19 تخمین کورکانال براساس زیرفضا درسیستم های OFDM با استفاده از حاملهای مجازی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
20 حسگری همکارانه طیف با استفاده ازآنتنهای چند گانه درسیستمهای رادیوشناختگر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
21 شبیه سازی توزیع انتقال حرارت و تنش های حرارتی برد کنترلی مدار راه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
22 شکل دهی پرتومقاوم برای سیستم های رادیوشناختگرچندآنتنه - چندحامله با اطلاعات ناقص کانال درفرستنده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
23 معرفی و ارزیابی سه الگوریتم بلوکی برای بهبود سرعت همگرایی الگوریتم های کنترل توان در سیستم های سلولارCDMA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
24 مقایسه و بررسی شاخص کارایی سنجی نرخ خطای بیت و تاثیر کدگذاری BCH بر آن در دو حالت کانالAWGN و محوشونده رایلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
25 مقایسه و بررسی نرخ خطای سمبل در حالت های دقیق، تقریبی و شبیه سازی درشبکه های چند رله مشارکتی مبتنی بر کدگشایی- ارسال روی کانال محوکننده با توزیعn − m (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات