دکتر حسین فرزانه پور

دکتر حسین فرزانه پور دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر حسین فرزانه پور

Dr. Hossein Farzanehpour

دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی روابط بازرگانی ایران و افغانستان از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی (۲۰۱۸-۲۰۰۱) (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 13، شماره: 2
2 تاملی انتقادی به چالش های امنیتی روابط اقتصادی ایران و افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 1، شماره: 2
3 روایتی کاریزماتیک از ظهور و افول داعش، احتمال یابی جنبشی بدیل و محظورات کاریزما در مقایسه با ولایت معنوی در نظام شیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 27
4 کانون های تصمیم گیری در قانون اساسی جدید افغانستان؛ نسبت سنجی نحوه اعمال قدرت براساس همکاری قوا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 7، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استعاره وقف و کاربرد آن در تبیین نظریه سیاسی حکومت در عصر غیبت با تاکید بر اندیشه آیت الله نایئنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
2 امکان بومی سازی علوم انسانی و رشته های آن با تأکید بر علوم سیاسی ( چالشها و راهکارها ) (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
3 تاثیر ساختار های اقتصادی بر رفتارهای حاکمیتی و حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
4 تسأهل و مدارا : الگویی نو در روابط بین الملل (دریافت مقاله) دهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
5 تعامل فرهنگ سنتی و نوین در خراسان جنوبی بر اساس نظریه جوامع منشوری ریگز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
6 تقوای سیاسی و پیامدهای آن در اندیشه امام علی (ع) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
7 ویژگی های نظریه پردازی در اندیشه سیاسی جغرافیای جهان اسلام (دریافت مقاله) سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)
8 همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب در مثنوی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای