دکتر محسن فرشاد

دکتر محسن فرشاد دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

دکتر محسن فرشاد

Dr. Mohsen Farshad

دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه ی روشی نوین برای کنترل هوشمند فرود هواپیماها در فرودگاه های متراکم (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 6، شماره: 1
2 ارزیابی عملکرد الگوریتم های فراابتکاری در تخمین پارامترهای ساختاری موتور القایی قفسه سنجابی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 14، شماره: 1
3 استفاده از ویرایش جدید الگوریتم توسعه یافته اجتماع ذرات در مدیریت بهینه اقتصادی – امنیتی توان رآکتیو در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 2، شماره: 2
4 Designing Indirect Adaptive Multiple Controller for LTI Systems with Large Time Varying and Unknown Delay in Control Input Based on Online Estimation of Delay by Kalman filtering (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 4، شماره: 1
5 Multi-objective optimization and online control of switched reluctance generator for wind power application (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 4، شماره: 1
6 به مدار آوردن نیروگاه ها با یک روش ابتکاری مبتنی بر الگوریتم تجمع زنبور عسل (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 1، شماره: 1
7 بهبود پروفایل سرعت در درایو کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از ایده ای جدید در تولید پالس های کلیدزنی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 2، شماره: 4
8 بهبود تلفیق داده‌های سیستم ناوبری اینرسی ارزان قیمت و ماهواره‌ای با استفاده از شبکة عصبی GMDH (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 4
9 بهبود عملکرد کنترل سرعت موتور القایی در محدوده ی سرعت های پایین و بالا با جبران ساز شار روتور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 9، شماره: 2
10 پیش بینی کوتاه مدت قیمت در بازار برق با درنظر گرفتن تاثیر تولید واحدهای بادی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 1
11 تخمین اضافه ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال با استفاده از روش عصبی- فازی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 3، شماره: 3
12 تعیین درصد خطای سیم پیچی موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 2، شماره: 2
13 تنظیم بهینه نواحی رله دیستانس با الگوسازی احتمالی عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 7، شماره: 4
14 طراحی یک تخمینگر بر پایه‌ی اصل دوگانی، به منظور تخمین برخط تاخیر زمانی نامعلوم و متغیر با زمان در سیستمهای LTI (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 18، شماره: 60
15 مقاوم سازی و بهبود عملکرد درایو موتور القایی در قبال تغییرات شایع پارامترهای موتور در حین کار با استفاده از کنترل کننده ی هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 14، شماره: 1
16 یک الگوریتم ابتکاری برای تجدید آرایش شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات اهمی مبتنی بر نظریه ی گراف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 11، شماره: 1
17 یک روش احتمالی به منظور تنظیم بهینه رله های اضافه جریان ترکیبی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک الگوریتم جدید برای هماهنگی بهینه رلههای اضافه جریان در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
2 ارائه یک روش تطبیقی جدید برای حفاظت ریزشبکه ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
3 ارائه یک سیستم تصمیم یار هوشمند برای تشخیص بیماری های جدی قلب با استفاده از سیگنال الکتروکاردیوگرام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
4 ارزیابی ریسک عایقی اضافه ولتاژهای کلیدزنی و هزینه های اقتصادی آن در خطوط انتقال با درنظر گرفتن پروفیل ارتفاع خط (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
5 Optimal Multivariable Fuzzy Control of Variable Speed Wind Turbines in Full and Partial Load Using PSO Algorithm (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
6 Predicting the Price of Tehran Stock Market Using Data Mining Algorithms (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
7 Providing A New Characteristic for OvercurrentRelays (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
8 بهبود روش تخصیص کانال پویا در شبکه های سلولی سیار با استفاده از یادگیری تقویتی مشارکتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
9 بهبود زمان بازیابی در پایداری گذرای ریزشبکه در حالت جزیره ای با استفاده از کنترل مناسب ذخیره سازهای انرژی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
10 بهبود کنترل میدان گر موتور القایی خودروی برقی با استفاده از یادگیری عاطفی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
11 بهبود و تحلیل پاسخ گذرای ریزشبکه هیبرید درحالت جزیرهای با استفاده از سیستم ذخیرهساز انرژی هیبرید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
12 پیش بینی بار دراز مدت با استفاده از الگوریتم زمانی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
13 پیش بینی بارندگی ماهیانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و خوشه بندی فازی (مورد: بیرجند) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
14 پیش بینی جریان ترافیک توسط ANFIS با یک روش ا بتکاری در انتخاب ورودی ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
15 پیش بینی کرتاه مدت قیمت در بازار برق با درنظرگرفتن تاثیر ترلید واحدهای بادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
16 پیش بینی کوتاه مدت قیمت بازار برق با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته بر پایه الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک و ازدحام ذرات (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 تاثیر تولید مزارع بادی بر پیش بینی کوتاه مدت قیمت برق با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید
18 تجدید آرایش شبکه های توزیع فشارمتوسط به منظور کاهش تلفات اهمی مبتنی برنظریه گراف با استفاده از الگوریتم کروسکال و مفهوم اغتشاش (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
19 دکوپلهسازی سیستم GASIFIER به روشهای استاتیک و دینامیک با استفاده از محاسبات نرم (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
20 روشی جدید در جایابی واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات انرژی با در نظر گرفتن زمان بهره برداری از واحدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
21 شبیه سازی دینامیک حرکت قطار برقی با در نظر گرفتن مد خلاصی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
22 شناسایی سیستم تخمین میزان قبول شدگان درآزمون های مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران گناباد (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
23 طراحی سیستم MIMO-LDPC CDMA درآنتن موبایل برای چندکاربر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
24 طراحی کنترل کننده فازی جهت مدیریت انرژی درخودروی هیبرید موازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
25 کاربرد الگوریتم pso دربرنامه ریزی هوشمند فرود هواپیماها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
26 کاربرد الگوریتم تجمع زنبور عسل در مسأله به مدار آوردن نیروگا هها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نیروگاههای برق
27 کاهش ماکزیمم توان مصرفی شبکه ریلی با بهینه سازی ترکیبی زمان توقف و فاصله زمانی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
28 کاهش ماکزیمم نیروی کششی شبکه ریلی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
29 کاهش نوسانات توان خروجی مزرعه بادی به کمک تنظیم پارامترهای فیلترپایین گذر و یک الگوریتم کنترلی جهت کلیدزنی باتری (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
30 کاهش هارمونیک های ناخواسته شبکه با استفاده از شبکه عصبی-فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
31 کنترل چند متغیره فازی T-S توربین بادی سرعت متغیر در شرایط بار جزئی و بار کامل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
32 کنترل چند متغیره هوشمند تهویه مطبوع خودرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
33 کنترل فازی با رفرکانس سیستم قدرت با مدل غیر خطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
34 کنترل مقاوم ولتاژ ژنراتور سوئیچ رلوکتانسی در برابر عدم قطعیت باد و بار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
35 کنترل هوشمند فیلتر اکتیو سه فاز با استفاده از شبکه عصبی- فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
36 مدیریت بهینه بهره‌برداری از یک میکروشبکه با منابع تولید پراکنده چندگانه مبتنی بر روش چند منظوره MOIABC به منظور تحقق اهداف شبکه‌های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
37 مکان یابی چندمرحله ای پست های فوق توزیع بااستفاده ازیک روش ابتکاری جدید (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
38 یک روش ابتکاری جدید برای حل مسأله به مدار آوردن نیروگاهها مبتنی برالگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات با ضرایب شتاب متغیر با زمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق