دکتر هادی فرهادیان

دکتر هادی فرهادیان استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر هادی فرهادیان

Dr. Hadi Farhadian

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی جریان آب ورودی به تونل به منظور تمهیدات ایمنی لازم در خط 2 مترو تبریز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
2 ارزیابی روشهای SGR و TIC در رده بندی میزان نشت آب به تونلهای شهری؛ مطالعه موردی: تونل خط 2 مترو تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
3 ارزیابی ضخامت بهینه زون تزرقی آب بند پیرامون تونل در کاهش نشت جریان ورودی آب به تونل (سازه های زیرزمینی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
4 اعتبار سنجی و ارزیابی نرم افزار Seep/w در برآورد میزان نشت آب زیرزمینی به تونل های کم عمق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
5 بررسی پتانسیل اقتصادی روش گیاه معدنی برای استخراج فلز از مناطق کم عیار معدنی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
6 بررسی عددی اثر زهکشی بر پایداری شیب معادن سطحی در حالت های استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
7 بهینهسازی معادلات تحلیلی حاکم بر جریان نشت آب زیرزمینی به درون تونلهای سنگی- مطالعه موردی تونل انتقال آب امیرکبیر (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 پهنه بندی کیفی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از روش کریجینگ در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
9 تخمین نشت آب زیرزمینی به تونل خط 2 مترو تبریز و رده بندی خطر نشت آب به روش SGR (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
10 تعیین الگوی بهینه مدیریت اکتشاف ذخایر زغالسنگ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
11 جذب بیولوژیک یونهای سرب II با استفاده از مخمر ساکارومایسس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 محاسبه جریان ناگهانی و اولیه آب به درون تونل‌های سنگی مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
13 محاسبه شتاب، طیف خطر یکنواخت، جدایش خطر لرزه ای و زمین لرزه کنترل کننده در ساختگاه سد بایچه باغ به روش احتمالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
14 مروری بر پی جویی کانسارهای مس، روی و سلنیوم با استفاده از نشانه های گیاهی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران