دکتر حمید فلقی

دکتر حمید فلقی استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

دکتر حمید فلقی

Dr. Hamid Falaghi

استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Method for Solving Service Restoration Problem in Distribution Networks Considering Expected Switching Time (دریافت مقاله) مجله تحقیق و فناوری در صنعت برق دوره: 2، شماره: 1
2 ارائه روشی مبتنی بر بهینه سازی چند هدفه جهت ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل توان و ریسک در شبکه های قدرت (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 3، شماره: 4
3 ارائه مدل دوسطحی برای برنامه ریزی توسعه تولید با تعیین قیمت خرید تضمینی انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 4
4 ارزیابی اقتصادی آربیتراژ انرژی سیستم ذخیره ساز انرژی باتری با توجه به نوع بهره برداری آن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
5 Optimal Reactive Power Dispatch using Improved Differential Evolution Algorithm (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 8، شماره: 1
6 برنامه ریزی توسعه هم زمان سیستمهای تولید و انتقال انرژی برای بار چندسطحی با درنظرگرفتن محدودیت سطح اتصال کوتاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 1
7 به مدار آوردن نیروگاه ها با یک روش ابتکاری مبتنی بر الگوریتم تجمع زنبور عسل (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 1، شماره: 1
8 بیشینه سازی سود بهره برداری در سیستم های انرژی چندحاملی مبتنی بر ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
9 تحلیل تأثیر نیروگاه های بادی بر قابلیت تبادل شبکه های انتقال در سیستم قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 30
10 تصمیم گیری خرید انرژی الکتریکی برای مصرف کنندگان بزرگ در حضور توربین های بادی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
11 تعیین مکان و ظرفیت بهینة فیلترهای فعال با کنترل محلی در شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 3
12 توزیع بار بین نیروگاه ها به منظور کاهش همزمان هزینه سوخت و آلاینده های زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 3، شماره: 1
13 توزیع بهینه اقتصادی بار با در نظر گرفتن محدودیت های عملی نیروگاه ها با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه بهبودیافته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 1، شماره: 1
14 رویکردی جدید بر توسعه پست های فوق توزیع مبتنی بر وزن دهی فازی ویژگی های الکتریکی و جغرافیایی شبکه توزیع مورد مطالعه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 1
15 شاخصی جدید برای ارزیابی کمی تاب آوری شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 10، شماره: 3
16 مدلی ترکیبی از بهینه سازی مقاوم برای مدیریت روز پیشرو شبکه های توزیع فعال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
17 مکان یابی ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی مبتنی بر موفقیت سفر آنها در شبکه حمل ونقل شهری (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 12، شماره: 2
18 مکان یابی چند مرحله ای دینامیکی واحد های اندازه گیر فازوری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی خفاش (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 2
19 یک الگوریتم ابتکاری برای تجدید آرایش شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات اهمی مبتنی بر نظریه ی گراف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Integer Linear Programming Approach for Multi-Stage PMU Placement (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
2 AN AUTOMATIC FRAMEWORK FOR BALANCING LOW-VOLTAGE CUSTOMERS IN DISTRIBUTION NETWORKS – CASE STUDY (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد
3 اتصال منابع تولید پراکنده برای متعادل سازی بار در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
4 اتصال منابع تولید پراکنده برای متعادل سازی بار در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
5 اتوماسیون بهینه ی کلیدها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
6 اثر حضور نیروگاه بادی در مسأله ی توزیع بار اقتصادی دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
7 ارائه ی مدلی برای مشارکت یک نیروگاه مجازی مقیاس بزرگ در بازار برق و بازار جانبی به منظور بیشینه سازی سود نیروگاه مجازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
8 ارائه یک رویکرد احتمالاتی برای متعادل‌سازی بار در شبکه توزیع فشار ضعیف با هدف کاهش تلفات (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
9 ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل با استفاده از روش قطعی مبتنی بر دست هبندی داده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
10 ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل بااستفاده ازروش قطعی مبتنی بردسته بندی داده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
11 ارزیابی احتمالی تلفات و پروفیل ولتاژ شبکه توزیع در حضور توربین های بادی با استفاده از تبدیل بی بو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
12 ارزیابی ریسک عایقی صاعقه در دکلهای شبکه انتقال با استفاده از روش ترکیبی فازی- عصبی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
13 ارزیابی قابلیت تامین بار شبکه توزیع در حضور منابع تجدیدپذیر تصادفی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
14 ارزیابی قابلیت تأمین بار شبکه توزیع در حضور منابع تجدیدپذیر تصادفی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
15 باز آرایی چند منظوره در شبکه های توزیع نامتعادل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
16 بازآرایی شبکه فشار متوسط توزیع با هدف بهبود قابلیت اطمینان و کیفیت توان مطالعه موردی روی شبکه فشار متوسط توزیع برق شهرستان قاینات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد
17 بازنگری درطراحی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات مطالعه موردی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد
18 بررسی تاثیر بازآرایی شبکه توزیع به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه -مطالعه موردی شبکه فشار متوسط خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
19 بررسی کاربرد بهینه PSS در نیروگاههای خراسان با استفاده از نرم افزار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس نیروگاههای برق
20 برنامه ریزی بهینه تولید برای واحدهای حرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های عملی نیروگاه ها مبتنی بر روش بهبود یافته ABC و نظریه آشوب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
21 برنامه ریزی بهینه تولید نیروگاه های حرارتی در حضور نیروگاه هایبادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
22 برنامه ریزی توسعه تولید از دیدگاه یک شرکت تولیدی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
23 برنامه ریزی توسعه ی استاتیکی خطوط انتقال با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
24 برنامه ریزی مبتنی برسودمشارکت واحدهای تولیدهمراه با آلودگی با الگوریتم چندهدفه زنبورعسل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
25 برنامه ریزی واحدهای حرارتی-بادی مبتنی بر الگوریتم سرد شدن تدریجی فلزات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
26 برنامهریزی مبتنی بر سود مشارکت واحدهای تولید با در نظر گرفتن قید آلودگی بااستفاده از الگوریتم تجمع ذرات با ضرایب شتاب متغیر با زمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس نیروگاههای برق
27 بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طرح های جامع شبکه های توزیع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
28 به مدار آوردن نیروگاه ها با در نظر گرفتن قید زیست محیطی مبتنی بر الگوریتم چندهدفه جهش قورباغه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
29 به مدار آوردن نیروگاه های حرارتی در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
30 به مدار آوردن واحدهای نیروگاههای با در نظر گرفتن آلودگیهای زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق
31 بهبود شاخص های قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع با مکان یابی مناسب ریکلوزر (مطالعه موردی برروی یک فیدر واقعی از شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر
32 بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع با مکان یابی بهینه همزمان ادوات کلیدزنی درحضورمنابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
33 پخش بار احتمالاتی سیستم قدرت در حضور نیروگاه بادی مبتنی بر دست هبندی داده ها (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
34 پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن ریسک ناشی از نیروگاه بادی در شبکه قدرت بااستفاده از الگوریتم جدید چند هدفه بر اساس حرکات باکتری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
35 تأثیر بکارگیری سیستم های ذخیره ساز انرژی الکتریکی در کنترل آلودگیهای زیست محیطی نیروگاه های سیستم قدرت (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
36 تأثیر حضور منابع تولید پراکندهدر مکا نیابی بهینه پس تهای فو ق توزیع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
37 تجدید آرایش شبکه های توزیع فشارمتوسط به منظور کاهش تلفات اهمی مبتنی برنظریه گراف با استفاده از الگوریتم کروسکال و مفهوم اغتشاش (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
38 تحلیل احتمالاتی حضور خودروهای برقی در شبکه توزیع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
39 تخمین بار پست های توزیع با استفاده از اطلاعات محدود مبتنی بر استنتاج فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
40 تعامل بهینه در خازن گذاری شبکه های توزیع (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
41 تعیین بهینه سطح مقطع هادیها در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد
42 تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکندهبرای نصب در پس تهای فوق توزیع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
43 تعیین ظرفیت سیستم ذخیره ساز انرژی درسیستم قدرت دارای نیروگاه بادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
44 تعیین مکان و مقدار بهینه ادوات FACTS با استفاده از الگوریتم چندهدفهیفازی فاخته (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
45 توزیع اقتصادی بار با در نظرگرفتن نیروگاه های چند سوختی و اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق
46 توزیع اقتصادی دینامیکی بار با در نظر گرفتن تلفات شبکه با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نیروگاههای برق
47 توزیع اقتصادی دینامیکی بار در حضور نیروگاه بادی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
48 توزیع اقتصادی زیست محیطی بار با در نظر گرفتن ریسک ناشی از حضور نیروگاه بادی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
49 توسعه دینامیک پست های فوق توزیع با استفاده از ماتریس احتمالِ برگرفته شده از شرایط توأم جغرافیایی و الکتریکیِ شبکه توزیع (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
50 جایابی سیستم های ذخیره ساز انرژی در شبکه های توزیع با هدف کاهش تلفات (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
51 جایابی نشانگرهای خطا درشبکه های توزیع فشارمتوسط طویل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
52 جایابی همزمان رگولاتور ولتاژ و خازن های ثابت و سوی چشونده در سیستم های توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توسعه یافته و چندهدفه اجتماع ذرات (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
53 جایابی همزمان سکسیونرها و نقاط مانور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
54 جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و سیستم های ذخیره ساز انرژی با هدف کاهش خرید انرژی از شبکه بالادست (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
55 جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و سیستم های ذخیره ساز انرژی در شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
56 جایگذاری سکسیونرها در شبک ههای توزیع فشارمتوسطبا محدودیت منابع مالی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
57 روشی ابتکاری برای انتخاب هادی بهینه در شبکه های توزیع شعاعی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
58 روشی جدید در جایابی واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات انرژی با در نظر گرفتن زمان بهره برداری از واحدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
59 روشی نوین جهت کاهش اثرات سوء نیروگاههای برق بادی بر کیفیت توان سیستم قدرت با استفاده از خازنهای جبرانساز توان راکتیو (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
60 روشی نوین مبتنی برالگوریتم جستجوی گرانشی در توزیع اقتصادی دینامیکی بار بین نیروگاه ها با درنظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
61 طراحی بهینه ادوات کلیدزنی شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با هدف بهبود تاب آوری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد
62 طراحی بهینه ی سیستم های ذخیره ساز انرژی در ریزشبکه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
63 طراحی چند هدفه شبکه توزیع در حضور نیروگاه های بادی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
64 کاربرد الگوریتم تجمع زنبور عسل در مسأله به مدار آوردن نیروگا هها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نیروگاههای برق
65 کاربرد الگوریتم توسعه یافته ی اجتماع ذرات در حل مسأله ی توزیع اقتصادی بار کاربرد الگوریتم توسعه یافته ی اجتماع ذرات در حل مسأله ی توزیع اقتصادی بار (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
66 کاربرد تخمین بار پست های توزیع در ارزیابی تلفات ترانسفورماتورها و فیدرهای فشارمتوسط توزیع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
67 کاربرد شبیهسازی مونت کارلو در ارزیابی قابلیت تبادل شبکههای انتقال در حضور نیروگاههای بادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
68 کاربردالگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه ی بهبودیافته درتوزیع اقتصادی بارمیان نیروگاهها باتوابع هزینه ناصاف (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
69 کنترل متمرکز ولتاژ و توان راکتیو در سیست مهای توزیع در حضور منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
70 متعادل سازی بار در شبک ههای توزیع فشارضعیف توسط جابجایی مشترکین تکفاز (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
71 مدل سازی و تحلیل اثر ادوات خطایاب روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
72 مدل سازی و تحلیل اثر تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
73 مدل سازی و تحلیل اثر کلید های اتوماسیون VIT روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
74 مدل سازی و حل مسأله مکان یابی بهینة پست های فوق توزیع (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
75 مدل سازی یک نیروگاه مجازی برای مشارکت در بازارهای انرژی و رزرو گرم و سرد به منظور بهینه سازی سود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
76 مدلسازی و بررسی نحوه تغییرات شاخصهای قابلیت اعتماد شبکه های توزیع در طول سال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
77 مدلسازی و تحلیل اثر مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده برخازنگذاری بهینه در شبکههای توزیع فشار متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
78 مدلسازی وتحلیل اثر مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده روی طراحی بهینهی هادیها در شبکههای توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
79 مدیریت بهینه بهره‌برداری از یک میکروشبکه با منابع تولید پراکنده چندگانه مبتنی بر روش چند منظوره MOIABC به منظور تحقق اهداف شبکه‌های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
80 مدیریت هوشمند مصرف برق روشنایی معابر شهری با استفاده از اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس منطقه ای سیرد
81 معرفی تابع هدف جدید برای مکان یابی بهینه ی ریکلوزر در شبکه های توزیع (مطالعه ی موردی بر روی یکی از فیدرهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
82 مکان یابی بهینه همزمان ادوات کلید زنی به منظور بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر
83 مکان یابی بهینه ی ریکلوزرها در شبکه های توزیع فشارمتوسط (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
84 مکان یابی پس تهای فوق توزیع در شبکه های بزر گمقیاس با استفاده از تلفیق الگوریتم های ابتکاری و تکامل یافته با در نظر گرفتن اثر نایقین یها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
85 مکان یابی چندمرحله ای پست های فوق توزیع بااستفاده ازیک روش ابتکاری جدید (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
86 مکان یابی چندمنظوره سکسیونرها در شبک هها ی توزیع با حضور منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
87 مکان یابی خازن در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم چندهدفه بر اساس حرکات باکتری (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
88 مکانیابی بهینه سکسیونرها در شبکه های توزیع فشار متوسط هوایی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
89 مکانیابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکههای توزیع با استفاده از الگوریتم فازی چند هدفهی تجمع زنبور عسل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
90 مکانیابی بهینه منابع تولید پراکنده درشبکه توزیع بااستفاده ازاهداف فازی چندگانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
91 مکانیابی چندمنظورهی بانکهای خازنی در شبکه های توزیع در حضور بارهای غیرخطی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
92 یک الگوریتم ابتکاری برای تعیین حوزه سرویس دهی ترانسفورماتورهای توزیع با درنظر گرفتن نایقینی ها درقطع سرویس رسانی به مشترکین (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
93 یک روش ابتکاری جدید برای حل مسأله به مدار آوردن نیروگاهها مبتنی برالگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات با ضرایب شتاب متغیر با زمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق