دکتر ملیحه فلکی

دکتر ملیحه فلکی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر ملیحه فلکی

Dr. Maliheh Falaki

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
2 بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی طوفان های گردوغبار افغانستان و ایران مورد مطالعه: مناطق روستایی زابل و نیمروز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
2 ارزیابی ظرفیت های گردشگری روستاهای هدف گردشگری از دیدگاه ساکىان محلی در شهرستان سلسله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
3 اگروتوریسم تهدیدی جدی برای امنیت غذایی در دنیای آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
4 اولویت بندی عوامل مدیریتی، مالی، آموزشی، مشارکتی و انگیزشی موثر بر سطح توانمندی اعضای شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 بررسی اثرات استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
6 بررسی اثرات استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
7 بررسی تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت بر رشد اقتصادی ایران با رویکرد مدیریت اقتصاد کشاورزی 1393- 1338 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
8 بررسی تاثیرگردوغبار بر کیفیت زندگی روستاییان در جنوب خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
9 بررسی سطح توانمندی اعضاء شرکت تعاونی دامداران شهرستان بجنورد و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
10 بررسی فرصت ها و زمینه های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان فردوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
11 بررسی فرصت های کسب و کار خانگی در بخش صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی - دامی (مورد مطالعه: دهستان باغستان شهرستان (فردوس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
12 بررسی موانع و محدودیت های اقتصادی گردشگری در توسعه روستاهای نمونه هدف گردشگری از دیدگاه ساکنان محلی شهرستان سلسله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
13 بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر زمینه های توسعه ی کارآفرینی گردشگری روستاییان ایستگاه بیشه شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
14 بررسی نقش کارآفرینی بر ارتقاء و اشتغال در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
15 پذیرش فعالیت های تلفیقی کشاورزی و پرورش ماهی دراستان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
16 تأثیر بسترهای مخلوط با پوست سبز بادام، تفاله چغندرقند و کودبرگ بر عملکرد کرمهای خاکی گونه Eisenia foetida (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
17 تحلیل نگرش کشاورزان عضو تعاونی شهرستان قوچان نسبت به تشکیل تعاونی آب بران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
18 تعیین الگوی کشت بهینهی محصولات زراعی شهرستان قاین استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
19 توسعه روستایی با استفاده ازمدل هرم اشتغال-کارآفرینی-سرمایه گذاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 توسعه کشاورزی با تاکید بر کارآفرینی: مطالعه مورد دهستان گلیان شهرستان شیروان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 رابطه بین قابلیت های منابع انسانی و کارایی با نقش میانجی عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
22 شناسایی عوامل محیطی بهبود دهنده توسعه کارافرینی کشاورزی مطالعه موردی: دهستان گلیان شهرستان شیروان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
23 شناسایی فرصتها و زمینه های کسب و کار تولیدات دامی در مناطق روستایی شهرستان فردوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
24 کارکنان دانشی و نقش آنها در عملکرد تجاری سازی تحقیقات کشاورزی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
25 مطالعه تطبیقی بهای تمام شده سرانه دانشآموزی درمدارس دولتی وغیرانتفاعی بارویکرد حسابرسی عملکرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
26 نقش آب در امنیت غذایی به منظور رسیدن به توسعه با معرفی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی
27 نقش آب در امنیت غذایی به منظور رسیدن به توسعه با معرفی اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
28 نقش پدافند غیر عامل در کشاورزی با تأکید بر امنیت غذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
29 نقش دانش بومی آبیاری (سیستم قنات) در تعیین الگوی کاشت محصولات باغی (منطقه القورات شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
30 نقش عوامل توانمند ساز مدیریت دانش در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش