دکتر حسن فتح زاده

دکتر حسن فتح زاده دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان

دکتر حسن فتح زاده

Dr. Hasan Fatzade

دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا هنوز درباره واقعیت و صدق چیزی برای گفتن هست (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 1، شماره: 3
2 اخلاق آموزش از نگاه نیچه (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 4، شماره: 13
3 اخلاق در سیاست، پیامد معرفت شناسی مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 29
4 اخلاق درپدیده شناسی هوسرل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 7، شماره: 13
5 ارزیابی برهان واقعیت علامه طباطبایی از منظر اصل سادگی سویینبرن (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 28
6 اگو از دیدگاه لکان و هوسرل (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 1، شماره: 3
7 انقلاب در زبان: مبانی نظریه ی معنا نزد کریستوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 10، شماره: 26
8 پدیده شناسی علم مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 8، شماره: 2
9 پدیده شناسی علم مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 8، شماره: 2
10 تقابل من دیگری: معضل اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 9
11 تقلیل ایدتیک، خاستگاه جدایی هایدگر از هوسرل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 10، شماره: 18
12 تولید مصرف (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 3، شماره: 9
13 حل تعارض های اخلاقی در تجربه پدیدارشناسانه ماندلباوم (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 89
14 خاستگاه ارزش ها از نگاه نیچه (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 8، شماره: 22
15 در باب ریاضیات و واقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 4، شماره: 7
16 در پاسخ به چرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 9، شماره: 16
17 دریدا و گفتمان علوم انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 4، شماره: 2
18 زیست جهان و امکان یک علم ایدتیک در پدیدارشناسی هوسرل (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 12، شماره: 2
19 زیست جهان و پارادوکس سوبژکتیویته (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 46، شماره: 1
20 زیست جهان؛ هوسرل و بازخوانی معنای فلسفه و وظیفه فیلسوف مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 33
21 طرح ایده تن سیاست بر اساس اندیشه های کریستوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 27
22 قضیه اول ناتمامیت گودل و ضدواقع گرایی در فیزیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 7، شماره: 1
23 ناالهیات: تاکیدی بر گریزناپذیری الهیات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 11، شماره: 20
24 نظریه ی صدق در پدیده شناسی هوسرل (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 15، شماره: 57
25 نقد روایت سوئینبرن از برهان غایت‌شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 5، شماره: 9
26 نقد و بررسی دیدگاه مایکل روس در باب رابطه علم و دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 12، شماره: 2
27 هنر بدون متافیزیک: خوانشی پساساختارگرایانه از هنر (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 7، شماره: 19
28 هوسرل دریدا: جدال بر سر زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امنیت اجتماعی نتیجه قانون مداری کانت یا دیگری نگری لویناس (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
2 فلسفه و زندگی اخلاقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی