دکتر محمدرضا حسینی بهشتی

دکتر محمدرضا حسینی بهشتی دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر محمدرضا حسینی بهشتی

Dr. seyyed mohammadreza hosseini beheshti

دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصل های برهان و ملکه نوس تاملی در باب ادراک کلیات نزد ارسطو با نظر به کتاب تحلیلات ثانوی ۲.۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 45، شماره: 2
2 انرگیا و انتلخیا: نقدی بر ارسطو از منظر رویکرد منادولوژیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 46، شماره: 2
3 تحول تاریخی مفاهیم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 9، شماره: 3
4 جایگاه نقد قوه حکم در فلسفه استعلایی کانت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 1، شماره: 1
5 فلسفه مجازات افلاطون (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 44، شماره: 1
6 معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 49، شماره: 2
7 مفهوم علم و روش علمی در اندیشه فرانسیس بیکن (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 موسیقی و ریتم و زیبایی شناسی از نظر آگوستین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی