دکتر سیداحمد حسینی

دکتر سیداحمد حسینی

دکتر سیداحمد حسینی

Dr. Seyed Ahmad Hosseini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات مورفولوژی رودخانه با استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعه موردی بخشی از رودخانه قزل اوزن از روستای پیرچم تا روستای گیلوان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
2 ارائه یک رویکرد نوین در افزایش کارایی مدل منحنی سنجه رسوب در برآو رد بار رسوب معلق حوزه های آبخیز (مطالعه موردی: رودخانه مهاباد چای، استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
3 بررسی فرسایش پذیری مالچ های زیستی در سطوح شیب دار با استفاده از شبیه سازی بارش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 1
4 توسعه و ارزیابی فناوری های نوین تثبیت خاک در کاهش آبدوی و مهار فرسایش، پایدار سازی دیواره زهکش ها و عرصه های پرشیب در اراضی طرح ولایت خوزستان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 3
5 ریسک و مدیریت آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
6 گزارش فنی: بررسی اثر نسبت طول به عرض روزنه های مستطیلی بر ضریب دبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 2
7 گزارش فنی: بررسی روند تغییرات مورفولوژی رودخانه زرینه رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 1
8 گزارش فنی: بررسی و شناخت ویژگی‌های فرسایش و لیتولوژی مسیر حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های منطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
9 مدل سازی پویایی سیستم منابع آب دشت مشهد برای تحلیل استراتژی های توسعه پایدار (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
10 مطالعه ی آزمایشگاهی ارتعاشات و نیروهای وارد بر دریچه های سرویس و اضطراری در مجاری تخلیه کننده ی تحتانی سدها(مطالعه ی موردی تخلیه کننده ی تحتانی سد نرماشیر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An erosion hazard index methodology (EHIM) for streams erodibility assessment (Ardabil-Province) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثر بخشی اجرای پروژه های آبخیز داری جهت مقابله با خشکسالی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
3 ارائه راهکارهای بهره گیری از جریان های سیلابی رودخانه بمنظور انجام تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی رودخانه کرج) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
4 ارائه ی راه کارهای فنی و مدیریتی در شرایط خشکسالی در شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه ی آبیاری و زهکشی سد سفیدرود) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
5 ارزیابی اثرات پروژه های آبخیزداری در کاهش سیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 ارزیابی طرح پخش سیلاب حوضه هشتبندی میناب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 برخی ویژگی های ژئوتکنیکی سازند بختیاری در دشت درویشی - جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 بررسی آزمایشگاهی پدیده کاویتاسیون در تخلیه کننده تحتانی سدهاو راه کارهای کنترل آن (مطالعه موردی تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
9 بررسی آزمایشگاهی ضریب مقاومت جریان درآبراهه های باشیب تند (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 بررسی ارتباط ویژگی های مورفولوژیکی و پوشش گیاهی با میزان فرسایش رودخانه ای در حوزه قره سو ( استان اردبیل) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 بررسی توزیع فشاردرتخلیه کننده تحتانی سد (مطالعه موردی:تخلیه کننده سد نرماشیر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
12 بررسی مقایسه ای مدل های روندیابی جریان و رسوب در آبراهه ای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی سدها (مطالعه موردی تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون درعملکرد توام دریچه های اضطراری و سرویس درتخلیه کننده تحتانی سدنرماشیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی ویژگی های رودخانه ها و مسیل ها در 10 استان کشور (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 تاملی در حفاری چاههای آهکی استان کردستان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
17 تأثیر اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری بر منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
18 تعیین اولویت های تحقیقاتی و اجرایی در رودخانه های حوزه آبخیز قرناوه استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
19 تفکر سیستمیک جهت درک و مدیریت سیستمهای منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
20 تلفیق مدلهای هیدرولیکی و ابزارهای GIS در تهیه نقشه های پهنه بندی سیل مطالعه موردی پهنه بندی سیلاب رودخانه اترک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 رویکردهای مشارکت مردمی در جهت نیل به توسعه پایدار و سازندگی کشور (دریافت مقاله) همایش هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور
22 شبیه سازی مخزن سدهای ذخیر های با استفاده از مدل HEC-5 (مطالعه موردی دریاچه چیتگر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 طراحی و ساخت نرم افزار پایگاه اطلاعاتی رودخانه های کشور (IRSE) (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
24 مدلسازی شوری آب رودخانه زاینده رود با استفاده از بررسی تغییرات زمانی و مکانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 معرفی روش های مناسب مدیریت طبیعی در کاهش آلودگی رواناب های ناشی از سیلاب در محیط های شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
26 معرفی نرم افزار پایگاه اطلاعاتی رودخانه های کشور (IRSE) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
27 مکان یابی نقاط مناسب جهت برداشت رسوبات رودخانه ای با استفاده از مدل HEC-RAS مطالعه موردی رودخانه خررود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 نقش عوامل اجتماعی اقتصادی در جلب مشارک تهای بهره برداران و در توسعه منابع طبیعی (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر