دکتر عباس مصلی نژاد

دکتر عباس مصلی نژاد استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر عباس مصلی نژاد

Dr. Abbas Mosallanejad

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوبی برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه با استفاده از روش تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 4
2 بررسی جنبه های مختلف امنیت زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 46
3 بررسی رابطه میان نوسازی، برنامه های توسعه اقتصادی و میزان شکاف اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 4، شماره: 15
4 برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹)؛ زمینه ها، اهداف،کامیابی ها و ناکامی ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 2
5 تاکتیک های براندازی سیاسی آمریکا در سوریه (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 4، شماره: 10
6 جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس (با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 8، شماره: 1
7 راهبرد مقاومت به مثابه ی چرخش ژئوپلیتیکی ایران در عصر بحران های منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 25، شماره: 100
8 سیاست گذاری اقتصاد سیاسی نفت و تحریم های بین المللی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 10، شماره: 3
9 سیاستگذاری قواعد و نهادهای ورزشی در عصر جهانیشدن و جامعه شبکهای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 1، شماره: 3
10 موانع روانشناختی توسعه سیاسی در ایران ( ۶۸-۷۶ ) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
11 نقش ساختار سیاسی در سیاست گذاری فرهنگ مقاومت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 17، شماره: 62
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برای انتخاب یک مدل پورتفولیوی استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 شناسایی انواع معیارهای سنجش موفقیت سبد پروژه، الزامی استراتژیک (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری در مهندسی صنایع، مکانیک و مواد