دکتر محمدرضا طالبان

دکتر محمدرضا طالبان دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

دکتر محمدرضا طالبان

Dr. Mohammadreza Taleban

دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون فازی ارتباط علی دینداری با کجروی: شرط لازم یا شرط کافی؟ (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 2
2 آزمون نظریه نفرین منابع با رویکرد تحلیل تطبیقی بینکشوری (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
3 ارتباط محرومیت نسبی با تعلق به ارزش‌های انقلاب اسلامی در میان نسل سوم انقلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست کاربردی دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی تجربی نظریه اینگلهارت در ایران: ارتباط توسعه با دینداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 55
5 افول دین داری و معنویت در ایران: توهم یا واقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 9، شماره: 35
6 Institutional Analysis of Corruption Configurations in South-West Asian Countries: A Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 3، شماره: 2
7 بررسی رابطه جهانی شدن فرهنگی و عرفی شدن فردی با تاکید بر نقش عوامل زمینه ای (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 7
8 پژوهش جامعه شناختی و مسیله اعتبار نتایج نقدی بر مقاله تبریز، شهر بدون گدا (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
9 تبیین جامعهشناختی بیثباتی سیاسی (مطالعهای بینکشوری) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 3
10 تحلیل فازی در برابر تحلیل رگرسیون(کاربردهای سطحی و نامناسب ازتحلیل فازی در ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 2
11 تحولات دینداری بر اساس تفاوتهای نسلی در ایران(۱۳۸۸-۱۳۵۳) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 8
12 تفکر ابتدایی، دینداری و تحصیلات عالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 1
13 تکثر مذهبی و التزام دینی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 7، شماره: 15
14 چارچوبی مفهومی برای پیمایش دینداری در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
15 درآمدی روش شناسانه بر تحلیل بولی فوران از انقلاب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
16 دینداری و پتانسیل اعتراض سیاسی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
17 علیت در مطالعات تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 25، شماره: 15
18 معضل آزمون استدلال علی در تحقیقات تطبیقی – تاریخی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 2
19 معضل پیش بینی انقلاب ها و نظریه آشوب (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
20 نگرش به ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی: شکاف یا تفاوت نسلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین جامعه شناسانه دینداری ایرانیان با نظریه محرومیت (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی