هانیه سادات جعفریه

 هانیه سادات جعفریه دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

هانیه سادات جعفریه

Haniyeh Sadat Jafariyeh

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.