دکتر سیدمحمد کاشف

دکتر سیدمحمد کاشف عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

دکتر سیدمحمد کاشف

Dr. Seyyed Mohammad Kashef

عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال از طریق شبکه های اجتماعی و یادگیری سازمانی در باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 63
2 ارتباط بین هزینه های ورزشی و درمانی با فعالیت بدنی خانوارهای ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی رابطه بین مولفه های سکوت و بی تفاوتی سازمانی با اهمال کاری سازمانی معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
4 پیش بینی ظرفیت کارآفرینانه از طریق مولفه های جو نوآوری در هیات های ورزشی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 2، شماره: 1
5 پیشایندهای ساختار توانمندساز ادارات کل ورزش و جوانان با پیامد اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 2
6 تاثیر خود مراقبتی بر افسردگی و کیفیت زندگی ورزشکاران در دوران بازنشستگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 6، شماره: 16
7 تاثیر سبک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با نقش میانجی سرمایه روانشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 1
8 تاثیر عوامل روانشناختی موثر بر انگیزش مشارکت کودکان در ورزش والیبال (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 7، شماره: 11
9 تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه تجربه مشتری در ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 38
10 تدوین الگوی شایستگی های شغلی مدیران ورزشی مطالعه موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان ها (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
11 تدوین مدل راهبردی توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 53
12 تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی براساس پست و سابقه مربیگری (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
13 رابطه رفتارهای مربیگری و انسجام گروهی تیم های موفق هندبال و بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه ها از دیدگاه دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 2، شماره: 5
14 رویکرد شایسته سالاری: طراحی الگوی مدیریت استعداد و جانشین پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
15 شناسایی عدم قطعیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 22
16 شناسایی عوامل سازمانی موثر بر تصمیم گیری های استراتژیک مالی در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا. (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 10
17 طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه (یک مطالعه مبتنی بر رویکرد داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 21
18 طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی سازی ورزش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 38
19 عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه های ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 1، شماره: 4
20 مدل ساختاری بی انگیزگی دانش آموزان در فعالیت های تربیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 16
21 مدل سازی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی در بین معلمان تربیت بدنی (مورد مطالعه: معلمان تربیت بدنی شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 3، شماره: 10
22 نقش تاثیرات ادراکی لیگ جهانی والیبال مردان بر حمایت ساکنان در قبل و بعد از رویداد با اثر میانجی سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 70
23 نقش رسانه های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباش گرایانه تماشاگران فوتبال (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین عوامل بازدارنده و جلب کننده مشارکت جانبازان و معلولین در فعالیت های ورزشی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
2 ارتباط مصرف رسانه ای با سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان کالاهای ورزشی مطالعه موردی شهر ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 Investigate the relationship between valuable viral marketing with the intention of buying customers for Online sports products and Services (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 The Relationship Between Climate Of Trust And Respect In Educational Optimism Of Physical Education Teachers With The Mediation Of Organizational Embeddedness (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 بررسی ارتباط بازاریابی ویروسی با قصد خرید مشتریان آنلاین محصولات و خدمات ورزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
6 بررسی ارتباط بین مولفه های جو سازمانی با مولفه های رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
7 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت خدمات اماکن ورزشیبر اساس مدل سروکوال با نقش واسطه ای عملکرد سازمانی مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
8 بررسی تأثیر مراکز مشاوره ورزشی دانشگاه ها بر بهداشت روانی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
9 بررسی تفاوت بین دیدگاه دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه ارومیه نسبت به جو سازمانی از نظر ویژگی های فردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
10 بررسی رابطه بین اهمال کاری کارکنان با کیفیت خدمات دریافتی و رضایت مندی مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
11 بررسی رابطه بین سرمایه فکری با کیفیت خدمات اماکن ورزشی بر اساس مدل سروکوال مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
12 بررسی عوامل اقتصادی مرتبط با سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
13 بررسی عوامل سیاسی- حقوقی مرتبط با سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث اماکن ورزشی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
14 بررسی مقایسه ای دیدگاه فروشندگان و مشتریان در خصوص مشکلات برندهای محصولات ورزشی ایران در رقابت با برندهای معروف جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
15 بررسی موانع و چالش های طرح ملی آموزش شنا (طرح سباح) دراستان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
16 بررسی موقعیت محلی سالن های ورزشی آموزش و پرورش شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
17 بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی
18 بررسی نقش مشارکت جامعه و تاثیرات گردشگری در حمایت ساکنان از توسعه گردشگریرویدادهای ورزشی در شهر ساحلی مازندران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
19 بررسی وضعیت بهداشتی سالن های ورزشی آموزش و پرورش شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
20 بررسی وضعیت بهره وری سالن های ورزشی آموزش و پرورش شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
21 بررسی وضعیت جایگاه تماشاگران سالن های ورزشی آموزش و پرورش شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
22 پیش بینی مؤلفه های کارآفرینی سازمانی از طریق هوش هیجانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی،(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
23 تاثیر آگاهی تجاری بر سهم فروش محصولات ورزشی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
24 تبیین مولفه های کارآفرینی در دانشکده های علوم ورزشی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
25 تحلیل وضعیت فوتبال استان آذربایجان غربی بر اساس مدل سوات (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
26 رابطه بین عوامل انگیزشی داوطلبی با روحیه پشتکار داوطلبان در برگزاری رویدادهای ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
27 رابطه بین هوش هیجانی با خشم و پرخاشگری ورزشکاران ورزش های رزمی استان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
28 رابطه بین هوش هیجانی با خشم و پرخاشگری ورزشکاران ورزش های رزمی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
29 رابطه جامعه پذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
30 رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
31 شناسایی و ارائه راهکارهای توسعه ورزش در خانواده (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
32 عوامل جلب کننده و بازدارنده گردشگری ورزشی شهرستان پیرانشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
33 عوامل مرتبط با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ورزش (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
34 مدل کارآفرینی دانشکده های علوم ورزشی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
35 موانع توسعه نهضت داوطلبی ورزشی در دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت، جامعه
36 نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر وفاداری به برندهای ورزشی از دیدگاه ورزشکاران حرفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
37 نقش عناصر آمیخته بازاریابی کلاسیک بر کیفیت ادراک شده در صنعت پوشاک ورزشی از دیدگاه ورزشکاران حرفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
38 نقش مولفه های تبلیغاتی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت