دکتر مرتضی قربانی

دکتر مرتضی قربانی استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر مرتضی قربانی

Dr. Morteza Ghorbani

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خصوصیات رنگ کاسبرگ در گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تاثیر مدیریت آبیاری، تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزا و مصرف اسید هیومیک (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
2 ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچ های مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
3 شناسایی فوق نماتدهای تاکستان های جنوب آذربایجان غربی و تعیین گونه های انگل غالب (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 2
4 کاربرد سیلیکون در القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری بلایت فوزاریومی خوشه گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 2
5 مهار زیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود با استفاده از قارچ Rhizophagus irregularis و کود زیستی نیتروکسین (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بیمارگری نماتودهای Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema feltia در کنترل کرم طوقه بر Agrotis segetum در آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
2 بررسی کشندگی غلظت های نماتود Steinenema feltiae بر روی لاروهای کرم طوقه بر در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
3 بررسی مقایسه ای جوانه زنی و رشد اولیه شانزده گونه گیاهی تحت شوری آب خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
4 تاثیر ازتوبکتر و ازوسپریلیوم بر بیماری پژمردگی نخود زراعی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f. sp.ciceris (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
5 تاثیر کود بیولوژیک Glomus intraradesis بر بیماری پژمردگی نخود زراعی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f. sp.ciceris (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
6 تنوع زیستی قارچ های هوازاد همراه با پوشش گیاهی مناطق جنگلی استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
7 جداسازی و شناسایی یولوکلادیوم از ریشه علف شور در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 جداسازی و شناسایی یولوکلادیوم از ریشه علف شور در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 خسارت و راههای کنترل نماتود ساقه و پیاز (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی خانواده Pratylenchidaeدر تاکستانهای جنوب آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 شناسایی نماتودهای انگل گیاهی باغ های انجیر استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
12 مطالعه مولکولی فیتوپلاسمای همراه عارضه کتابی شدن ساقه کلزا در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
13 نماتود سیست سیب زمینی و راه های کنترل آن (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 وقوع آلودگی فیتوپلاسمای همراه با زردی برگ گل نرگس در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران