دکتر شعله قلاسی مود

دکتر شعله قلاسی مود استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

دکتر شعله قلاسی مود

Dr. sholeh Ghollasi mood

استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The effect of some treatments on breaking seed dormancy and seed germination in Vaccinium arctostaphylos L. (Caucasian whortleberry) (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 1
2 تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیارهFuzzy-AHP (مطالعه موردی: مرتع فورگ درمیان، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 2
3 مطالعه مولکولی اکوتایپ های مختلف عناب (.Ziziphus jujuba Mill )در منطقه خراسان جنوبی بر مبنای ژن های کلروپلاستی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بیوماس برگ و قطر مقابل سینه گونه پسته وحشیPistaciaatlantica به منظور بررسی اثرات خشکسالی و چرای دام (مطالعه موردی : تگ احمد شاهی، نهبندان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
2 استخراج و شناسایی ترکیبات اسیدچرب دانه ی کاج تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
3 امکان پیش بینی تیپ بندی پوشش گیاهی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مراتع باقران بیرجند به کمک برخی عوامل زمین شناسی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
4 امکان پیش بینی تیپ بندی پوشش گیاهی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مراتع باقران بیرجند به کمک عوامل فیزیوگرافی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
5 اندازه گیری ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در دو قارچ خوراکی وحشی (Agaricus bisporus و Pleurotus ostreatus) منطقه کوهستانی آبیدر استان کردستان ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
6 Determination of some physiographic factors impact on plant diversity in Bahlgerd, Southern Khorasan (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
7 برآوردتولید گونه درمنه با استفاده ازپارامترهای مورفولوژیکی باهدف رسیدن به توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
8 بررسی برخی از عناصر برگ گیاه سنو (Fraxinus persica) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی تاثیر گونه سماق (Rhus coriaria)بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ( مطالعه موردی بیدسکان در شهرستان فردوس ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
10 بررسی ترکیبات فنلی در زنجبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
11 بررسی تنوع گونهای در مراتع ییلاقی زاگرس تحت دو نوع مدیریت چرای متفاوت مطالعه موردی: مراتع پردانان، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 بررسی تنوع و فرم رویشی گیاهان بند دره شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
13 بررسی توانایی شاخص های گیاهی حاصل از تصاویر ماهواره ی Sentinel-2 در تخمین پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
14 بررسی جامعه گیاهی منطقه حفاظت شده ی سد کاخک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
15 بررسی خواص آنتی باکتریایی و فیتوشیمیایی عصاره متانولی قارچ خوراکی وحشی Agaricus bisporus منطقه کوهستانی آبیدراستان کردستان ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
16 بررسی خواص فیتوشیمیایی و خواص بیولوژیکی قارچ خوراکی وحشی Pleurotus ostreatus منطقه کوهستانی آبیدر استان کردستان ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی
17 بررسی روند کاهش تنوع گیاهی در طی دو سال متوالی در جنوب فردوس، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
18 بررسی غنای گونهای و رابطه آن با شدت چرای دام در مراتع نیمه استپی مطالعه موردی: مراتع نیمه استپی شهرستان پیرانشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
19 بررسی فلور و تنوع گیاهی (مطالعه موردی منطقه هندوالان-بیرجند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
20 بررسی فیتوشیمیایی و تعیین کمی برخی از ترکیبات فعال گیاه مخلصه به روش جداسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
21 بررسی میزان فنول، فلاونوئید و برخی از عناصر شیمیایی میوه .Crambe orientalis L در آرین شهر (خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 بررسی میوزی سلول گرده عناب و ارتباط آن با عقیمی دانه در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
23 تاثیر تردد ماشین های Off-road بر پوشش گیاهی کویر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
24 تاثیر عمل آوری با اوره بر تجزیه پذیری پروتیین خام گیاه مرتعی مستار ( Sclerorhachis (Leptocladae با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
25 تاثیر قرق بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع حوزه آبخیز دستگرد شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
26 تأثیر چرای دام بر یکنواختی گونههای گیاهی در مراتع ییلاقی مطالعه موردی: مراتع پردانان پیرانشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
27 ترکیبات شیمیایی روغن ضروری برگ های درخت کاج تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
28 توانایی دو شاخص گیاهی MSAVI و SAVI در تخمین تاج پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر Sentinel-2 (مطالعه موردی: مراتع فورگ، شهرستان درمیان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
29 شناسایی تیپ گیاهان بیابان لوت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
30 شناسایی گونه های گیاهی امید بخش جهت جلوگیری از مهاجرت حاشیه نشینان لوت شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش بین ­المللی شورورزی
31 گزارشی از دو گونه ی گیاهی تازه یافت شده در حریم بیابان لوت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
32 گیاهان لوت، ابر قهرمانان جاودان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
33 مطالعه ارتباط پوشش گیاهی با عوامل محیطی مراتع مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دهک نهبندان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
34 مطالعه ارتباط پوشش گیاهی با عوامل محیطی مراتع مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز فورگ درمیان، بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
35 مطالعه تاثیر همزمان خشکسالی و چرای دام بر تنوع گونه های گیاهی نهبندان، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
36 معرفی فلور، شکل زیستی و فرم بیولوژیکی گیاهان حوزه آبخیز دستگرد شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
37 معرفی فلور، شکل زیستی و فرم بیولوژیکی گیاهان حوزه آبخیز دستگرد شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
38 معرفی فلورو تنوع گیاهی (مطالعه موردی منطقه همند، سرچاه عماری شهرستان خوسف – استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
39 مقایسه مقدار آنتی اکسیدان میوه Pistacia atlantica در سه منطقه بردسکن، خواف و نهبندان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
40 نقش زنان روستایی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: روستای کویری دهسلم، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی