دکتر رضا قهرمانی

دکتر رضا قهرمانی استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

دکتر رضا قهرمانی

Dr. Reza Ghahremani

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.