دکتر کیهاندخت کریمی

دکتر کیهاندخت کریمی استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر کیهاندخت کریمی

Dr. keyhandokht Karimi

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.