دکتر مجید کلاته بجدی

دکتر مجید کلاته بجدی استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر مجید کلاته بجدی

Dr. Majid Kalatebojdi

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.