دکتر حسین کوهستانی

دکتر حسین کوهستانی استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند

دکتر حسین کوهستانی

Dr. Hossein Kohestani

استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه نظام زیبایی شناسی فلسفی- حکمی در معماری اسلامی (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 6، شماره: 1
2 بر همکنش های اقتصادی- سیاسی جوامع جنوب شرقی فلات ایران با شبه قاره هند و میان رودان( در طی هزاره سوم ق.م؛ مطالعه موردی، تجارت سنگ های قیمتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 13، شماره: 40
3 بررسی و تبیین کاربردهای ظروف کروی مخروطی در سفالگری دوره اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 2
4 بررسی وضعیت تجارت در عصر ساسانی و نقش جاده ابریشم در رونق تجارت ساسانیان (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
5 پژوهشی در اسناد اکدی شوش با تاکید بر قوانین اجتماعی تمدن ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 2، شماره: 1
6 پژوهشی در کارکرد و معماری بنای هارونیه توس (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 64
7 پژوهشی در نقوش پرده نماهای شهرستان سربیشه (روستاهای مختاران، چنشت و دهشیب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 13، شماره: 3
8 تحلیل جامعه شناختی نقش برجسته های ساسانی از منظر بدن مندی (مطالعه ی موردی: نقش برجسته های شاپور اول) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 4، شماره: 1
9 قلعه شاهدژ؛ پیشرو در اصول دفاع غیرعامل دوره اسماعیلیان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 26
10 نبرد بهرام گور در کشمهین؛ بازنگری در برخی از نقوش گچبری بندیان درگز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 2
11 نقش و جایگاه اجتماعی زنان دوره ی پارتی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 8، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی شاخص انعطاف پذیری در ساختار فضایی خانه های تاریخی بشرویه در عصر قاجار بر اساس رویکرد نحو فضا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
2 بازشناسی نظام اقتصادی دوره اشکانی بر اساس داده های باستان شناسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران
3 بازنمایی باغ ایرانی در 3 نگاره منتخب از آثار کمال الدین بهزاد لیلی و مجنون در مکتب، اسکندر و هفت برگزیده، رسیدن ایلچیان اروپایی به خدمت تیمور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
4 بازنمایی نقش زنان در ایران باستان با تاکید بر شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
5 باستان شناسی شناخت بر اساس رویکردهای نظری باستان شناسی و مطالعات علوم اعصاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
6 بررسی تأثیر مذهب بر پوشاک سنتی زنان روستای چِنِشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
7 بررسی جامعه دهقانی و جایگاه آنان در حکومتها در اواخر دوره ساسانی و آغاز دوران اسلامی (با نگاهی در شرق کشور) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران
8 بررسی نمادشناسانه نقوش حیوانی عیلام(مهر، نقش برجسته، سفال و پیکره) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
9 بررسی و تحلیل تاثیرات هنر معماری ساسانی بر هنر معماری صدر اسلام نمونه موردی (سامانیان و آل بویه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
10 بررسی و مطالعه ی باستان شناختی- تاریخی قلاع شهرستان چرام (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران
11 بررسی وجه تسمیه بنای هارونیه با تاکید بر مکتوبات سیاحان دوره قاجاریه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
12 بررسی وضعیت اقتصادی جامعه کشاورز و دهقان عصر ساسانی ( باتوجه به میزان مالیات) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
13 برسی مفاهیم نمادین برسنگ قبرهای شهرستان لردگان (مطالعه موردی شیر سنگی ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
14 پژوهشی در حمام های تاریخی بیرجند،حمام شوکتیه و چهاردرخت (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران
15 پژوهشی در منابع آبی دشت توس با تأکید بر اساطیر و متون تاریخی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
16 تبیین سازمان فضایی محلات بافت تاریخی - فرهنگی بشرویه در عصر قاجار با نگرش نحو فضا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
17 تحلیل تطبیقی ساختار اصلی شهر بشرویه از آغاز تا سال ۱۳۳۵ ه.ش با استفاده از تکنیک چیدمان فضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
18 تعامل روانشناسی و هنر در ادراک بصری نقوش سفالینه های شوش (هنر انتزاعی آپ آرت) (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی
19 تعامل روانشناسی و هنر در ادراک بصری نقوش سفالینه های شوش هنر انتزاعی آپ آرت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
20 تقدس آب و زمین در متون اوستایی و تأثیر آن بر کشاورزی دوره ی اشکانی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
21 رابطه بین معماری و سبک زندگی ایرانی- اسلامی (اصل محرمیت در ساختار معماری اسلامی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
22 زیباشناختی بازتاب ایران باستان در اشعار ملک الشعرای بهار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
23 شناخت و بررسی اسامی ووظایف اشخاص اداری و سیاسی دوره ساسانی با توجه به مهر های به جا مانده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
24 قابلیت های فرهنگی و هنری روستای نصرآباد باقران در توسعه گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
25 مطالعه ی شاهراه اقتصادی- سیاسی ارجان- کهگیلویه- سمیرم و اصفهان؛ با استناد به بررسی کاروانسراها و پل ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران
26 معرفی محوطه معدنی و باستانی نخلک- انارک با تکیه بر بررسی های باستان شناختی مطالعه موردی (محدوده قلعه بزرگ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
27 مفهوم رمزی و اساطیری نقش شیر در منسوجات هخامنشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
28 مفهوم رمزی و اساطیری نقش شیردر منسوجات هخامنشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
29 نقد جامعه شناختی نقوش برجسته تخت جمشید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
30 نقش و جایگاه ایلامیان در امپراتوری هخامنشی و سیاست های هخامنشیان در رابطه با ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
31 نمادشناسی سکه های اشکانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
32 نوآوری در معماری مساجد در دوره ایلخانی باتکیه برشیوه های بکار رفته در مسجدبابا عبدالله نایین (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
33 واکاوی ساختار اجتماعی در پیکرهبندی فضایی خانه های تاریخی بشرویه در عصر قاجار بر پایه رویکرد نحو فضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب