دکتر محمدرضا کیانی

دکتر محمدرضا کیانی استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

دکتر محمدرضا کیانی

Dr. Mohammadreza kiani

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون الگوی روابط میان عدم استفاده اجباری (فراشناختی) اطلاعات و عدم تحمل بلاتکلیفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
2 ابعاد فقر اطلاعاتی از منظر جهانی شدن در بستر رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
3 ارائۀ شیوه‌نامه‌ای بهمنظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
4 استفاده از نظریه در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، طی سال‌های 89 -93 (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
5 نقش اضطراب رایانه ای در پذیرش سامانه اطلاعاتی مدیریت کتابخانه های عمومی مبتنی بر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 2
6 نقش هدف‌های اجتماعی به عنوان یک متغیر شناخت اجتماعی در رفتاراطلاعاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نگرش کتابداران به نقش سیاست های مدیریتمنابع انسانی در کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی آنان درکتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها