دکتر وحید کیانی

دکتر وحید کیانی استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر وحید کیانی

Dr. Vahid Kiani

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل جغرافیایی نتایج و نقشه‌های انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (حوزه‌های انتخابیه: بیرجند، درمیان و خوسف) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر ژیوپلیتیک منطقه جنوب غرب آسیا با تاکید بر عراق و سوریه: مطالعه موردی (گروه داعش) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
2 تاکید بر مفاهیم هویت ساز دانش جغرافیایی سیاسی، راهکاری برای تداوم و استمرار دانش جغرافیای سیاسی در آینده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
3 تبیین مقیاس جغرافیایی مطلوب در حکمرانی خوب (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
4 تحلیل نقش ژئوپلیتیک آب ایران با مناقشات محلی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
5 ژیوپلیتیک و شکل گیری نیروهای رادیکال در منطقه جنوب غرب آسیا مطالعه موردی: گروه داعش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
6 کارکردهای نوین مرز در جغرافیای سیاسی آینده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
7 نقش مولفه های ژیوکالچر در آمایش مناطق مرزی مرز سیستان و بلوچستان و افغانستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
8 نقش و تاثیر احساس تعلق مکانی انسان ها بر فرهنگ وقف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
9 نقش و جایگاه جزایر سه گانه در معادلات ژیوپلیتیکی کشورهای حوزه خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
10 نقش وقف در توسعه جغرافیاهای خاموش فضاهای فراموش شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی