دکتر سعید رضا گلدانی

دکتر سعید رضا گلدانی استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

دکتر سعید رضا گلدانی

Dr. Saeid reza Goldani

استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل دوسطحی برای برنامه ریزی توسعه تولید با تعیین قیمت خرید تضمینی انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 4
2 ارایه یک مدل تحصیلی برای برنامه ریزی توسعه یتولید در محیط رقابتی بر مبناس تعادل دینامیکی عرضه و تقاضای انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 8، شماره: 1
3 ارزیابی اقتصادی آربیتراژ انرژی سیستم ذخیره ساز انرژی باتری با توجه به نوع بهره برداری آن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
4 پیش بینی کوتاه مدت قیمت در بازار برق با درنظر گرفتن تاثیر تولید واحدهای بادی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 1
5 تخصیص تلفات انتقال در محیط ترکیبی قراردادهای دوجانبه حوضچه توان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 11، شماره: 1
6 کنترل بهینه سلسله مراتبی سطح سوم ریزشبکه با استفاده از پخش پویای جمعیت در بازار پیش رو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی جدید برای محاسبۀ تلفات انتقال انرژی بصورت زمان حقیقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 ارائه ی مدلی برای مشارکت یک نیروگاه مجازی مقیاس بزرگ در بازار برق و بازار جانبی به منظور بیشینه سازی سود نیروگاه مجازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
3 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن عدم قطعیت واحدهای بادی و آبی از دیدگاه نهاد بهره بردار بازار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
4 اقتصاد سنجی در آمد آربیتراژ با در نظر گرفتن سرمای گذاری اولیه و حالت شارژ و دشارژ گسسته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
5 برنامه ریزی توسعه تولید از دیدگاه یک شرکت تولیدی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
6 برنامه ریزی توسعه تولید در حضور نیروگاه بادی با درنظر گرفتن دینامیک قیمت بازار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
7 برنامه ریزی توسعه تولید در محیط رقابتی با حضور نیروگاه های بادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
8 برنامه ریزی توسعۀ تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 به کارگیری الگوریتم PSO برای برنامه ریزی توسعه تولید در یک محیط تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
10 پیش بینی جهش قیمت برق در بازار تجدید ساختار با ترکیب روش های داده کاوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
11 پیش بینی جهش های قیمت برق با استفاده از روش آنالیز تفکیک فیشر به منظور کاهش ابعاد داده های ورودی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
12 پیش بینی دو مرحله ای وقوع و بزرگی جهش های قیمت برق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
13 پیش بینی کوتاه مدت قیمت بازار برق با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته بر پایه الگوریتم های بهینه سازی ژنتیک و ازدحام ذرات (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 تعیین مکان و ظرفیت بهینه واحدهای تولیدپراکنده از نوع فتوولتائیک با درنظر گرفتن شاخصهای بازار برق در شبکههای توزیع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
15 مدل سازی یک نیروگاه مجازی برای مشارکت در بازارهای انرژی و رزرو گرم و سرد به منظور بهینه سازی سود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
16 مشارکت ریز شبک ه ها در بازارهای انرژی و خدمات جانبی با در نظر گرفتن عدم قطعی تها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر