دکتر سجاد محمدزاده

دکتر سجاد محمدزاده استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

دکتر سجاد محمدزاده

Dr. Sajad Mohamadzadeh

استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Modified Grasshopper Optimization Algorithm Combined with CNN for Content Based Image Retrieval (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 32، شماره: 7
2 استفاده از شبکه های عصبی یادگیری عمیق در تشخیص درجه بدخیمی سرطان پروستات و تشخیص سرطان سینه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 5
3 Improvement in Accuracy and Speed of image Semantic Segmentation via Convolution Neural Network ENCODER-Decoder (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 6، شماره: 3
4 Social Groups Detection in Crowd by Using Automatic Fuzzy Clustering with PSO (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 7، شماره: 3
5 بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
6 تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج نقشه برجستگی شیء مبتنی بر روش سوپرپیکسل و با استفاده ترکیب ویژگیهای سطح پائین و بالا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
2 استفاده از یادگیری عمیق برای بازیابی تصاویر تنوع زیستی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
3 Image fusion for the aim of improving image quality with combination of LP and DWT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
4 بازیابی تصویر با استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
5 بازیابی تصویرمبتنی برویژگیهای رنگ و بافت بااستفاده ازماتریس هادامارد درتبدیل موجک هرمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
6 بازیابی شیء با استفاده از ویژگی های جدید در پایگاه داده Corel (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
7 بازیابی عنبیه چشم با استفاده از طبقه بند PSO (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
8 تشخیص و دنبال کردن شی متحرک در ویدیو توسط فیلتر همبستگی و ویژگی هیستوگرام گرادیان جهتدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
9 رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت آشوب برای افزایش امنیت اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
10 رهنمودهایی برای پیش آزمایش در بورس تهران براساس یادگیری ماشین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
11 سیستم تشخیص هویت عنبیه با استفاده از شبکه عصبی MLP مبتنی بر توصیف گرSIFT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
12 شناسایی و بازیابی اثرانگشت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
13 فیلتر ذره ای تطبیقی به منظور ردیابی اشیاء رنگی در دنباله های ویدیویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
14 مسئله تغییر مقیاس در تشخیص شیء برجسته و استفاده از ماژولهای تعامل جمع و ماژول های تعامل خودکار برای تشخیص اشیاء (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
15 ناحیه بندی تصاویر پزشکی تخریب شده با نویز نمک و فلفل با استفاده از سیستم فازی مبتنی بر قاعده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
16 نهان نگاری داده ها درحوزه مکان درتصاویررنگی بااستفاده ازروش درون یابی تصاویر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
17 نهان نگاری دیجیتال مقاوم با استفاده از SWT، DWT و تبدیل آرنولد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی