دکتر عباس محمدی

دکتر عباس محمدی دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر عباس محمدی

Dr. Abbas Mohammadi

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Biological Control of Orobanche Ramosa by Fusarium Solani (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 11
2 Fusarium Species Associated with Foxtail Millet (Setaria Italica) in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 9
3 Genetic Diversity of Phytophthora Sojae in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 11
4 Trichoderma Species Associated with Medicinal Plants (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سطوح مختلف عصاره کور بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسین و اکراتوکسین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
2 Characterization of Direct Conversion Transceivers Using Even Harmonic Mixers in Ka-Band for LMDS Applications (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 Clustering Approach to Improve Broadcast Performance in Wireless Ad Hoc Networks (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 Design and Analysis of Traveling Wave Multiplier (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 Effect of Connectivity and Mobility on the Performance of Stability-Based Clustering Algorithm for Ad Hoc Wireless Networks (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران