دکتر محمدرضا عباسی استمال

دکتر محمدرضا عباسی استمال عضو هیئت علمی و استادیار گروه حسابداری

دکتر محمدرضا عباسی استمال

Dr. Mohammadreza Abbasi Astamal

عضو هیئت علمی و استادیار گروه حسابداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین سرمایه گذاری غیرعادی و عملکرد در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات دوره: 1، شماره: 2
2 ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی با تاکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 76
3 ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دوره: 2، شماره: 1
4 Designing a Structural-interpretive Model of Information Disclosure Factors related to Sustainable Development Accounting (دریافت مقاله) مجله حسابداری ، حسابرسی و امور مالی ایران دوره: 5، شماره: 4
5 Designing an Expert System for Credit Rating of Real Customers of Banks Using Fuzzy Neural Networks (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 4، شماره: 1
6 Explain and Prioritize Information Disclosure Factors related to Sustainable Development Accounting with Fuzzy Approach (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 4
7 بررسی تاثیر بلوغ حرفه ای و رضایت شغلی حسابرسان بر تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 3
8 بررسی تاثیرجایگاه یابی مجدد برند درعملکرد برند در بازارهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دوره: 3، شماره: 1
9 تاثیر سرمایه اجتماعی مدیریتی بر ریسک ورشکستگی با تاکید بر مالکان نهادی منفعل (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی و علم اطلاعات دوره: 2، شماره: 2
10 تاثیر عملکرد شرکت بر ارتباط بین قضاوت حرفه ای و کشف تقلب حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 3، شماره: 1
11 تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر نوآوری با تاکید بر ویژگی های هیئت مدیره به روش تحلیل عاملی(مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآفرینی دوره: 2، شماره: 1
12 رابطه نظام راهبری شرکت و کیفیت سود با تاکید بر امتیازبندی راهبری شرکت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق حرفه ای و جایگاه ارزش های آن در حرفه حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
2 ارتباط بین ناهنجاری حسابداری بازده با ریسک مالی و ریسک سیستماتیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران
3 Evaluating Effecvts os weighted Average cost of capital on cash hoding (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 بررسی پیاده سازی و اجرای سیستم های پشتیبان از تصمیم گیری در سازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
5 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر هزینه حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
6 بررسی تاثیر مصرف برق بر تولید ناخالص داخلی (مطالعه موردی : استان های شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
7 بررسی تاثیر مصرف فرآورده های نفتی بر تولید ناخالص داخلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
8 بررسی تاثیر نوع تامین مالی بر ریسک پذیری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و اضافه بار اطلاعاتی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
10 بررسی نقش ساختار هیئت مدیره در بهبودحاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
11 بررسی نقش کیفیت اطلاعات مالی در نظام راهبردی شرکتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 تاثیر استقلال و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر افشای اختیاری شرکت ها با تاکید بر پیچیدگی عملیات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
13 تاثیر برون سپاری و سایر ویژگی های واحد حسابرسی داخلی بر ریسک مالی با تاکید بر نقش توانایی مدیران (دریافت مقاله) چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران
14 تاثیر تخصص حسابرس بر رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری کارایی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
15 تاثیر سرمایه گذاری بلندمدت بر انواع روش های تامین مالی برون سازمانی با تاکید بر مدیریت ریسک مالی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران
16 تاثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر خطر سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
17 تبیین رابطه بین ساز وکارهای حاکمیت شرکتی(راهبری شرکت) وبازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی
18 تحلیل و ارزیابی سرمایه فکری و داراییهای نامشهود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
19 تولید و حسابداری ناب رویکردی نوین در مدیریت هزینه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
20 حاکمیت شرکتی و نقش کیفیت اطلاعات مالی در بهبود آن با تاکید بر اقلام تعهدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
21 حسابرسی عملکرد و تاثیرآن برافزایش کارایی و پاسخگویی دولت و مدیریت بخش عمومی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
22 حسابرسی عملیاتی (چالشها و محدودیتهای پیش رو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
23 رابطه بین کیفیت سود و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
24 نقش حسابداری منابع انسانی در مدیریت بهینه و سرمایه های انسانی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
25 نقش حسابرسی عملکرد در کنترل مالی مدیریت بخش عمومی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
26 نگرش مفهومی بر سیستم هزینه یابی هدف و عوامل موثر بر لزوم بکارگیری آن (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت
27 نگرش مفهومی بر مدیریت کیفیت جامع رویکردی در بهبود سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
28 نگرش مفهومی بر مهندسی مجدد، رویکردی نو در مدیریت و رابطه آن با فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
29 نگرش مفهومی برتفکر و حسابداری ناب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
30 نگرشی بر حاکمیت شرکتی و نقش مدیران در بهبود اجرای آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
31 نگرشی بر نظام راهبری شرکتی و نقش حسابداری در بهبود آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
32 نگرشی براخلاق حرفه ای و چالش های آن درحرفه حسابداری (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
33 نگرشی برحسابرسی عملکرددرراستای تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
34 نگرشی برمدیریت ریسک در راستای بهبود سازمان ها (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی