دکتر منوچهر قرشی

دکتر منوچهر قرشی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال پژوهشکده علوم زمین

دکتر منوچهر قرشی

Dr. Manouchehr Ghorashi

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال پژوهشکده علوم زمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.