دکتر فریدون سحابی

دکتر فریدون سحابی دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر فریدون سحابی

Dr. Fereydoun Sahabi

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.