دکتر محمدرضا قیطانچی

دکتر محمدرضا قیطانچی بازنشسته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا قیطانچی

Dr. Mohammad Reza Gheitanchi

بازنشسته موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Crustal seismic anisotropy in the south-central Alborz region using Moho Ps converted phases (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 3
2 Strong Ground Motion Simulation of the 2017 Sefid-Sang Earthquake in Khorasan-Razavi, NE Iran (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی اثر ساختگاه در گستره شهر شیراز با استفاده از اندازه گیری های مایکروترمور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
4 بررسی زمین لرزه اصلی و پس لرزه های زمین لرزه ۱۳۸۳ داهوئیه (زرند) کرمان، جنوب شرقی ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 1
5 بررسی ساختار سرعتی پوسته در زیر شبکه لرزه نگاری قوچان با استفاده از برگردان زمان سیر امواج زمین لرزه های محلی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 3
6 بررسی ساختار سرعتی پوسته فوقانی و میانی در شمال شرقی استان خراسان به روش برگردان یک بعدی زمان رسید امواج مستقیم P (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 2
7 بررسی لرزه خیزی گسله آستانه در البرز شرقی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 2
8 بررسی مرز سنگ کره – سست کره زیر شمال غرب ایران، به کمک تابع گیرنده S (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 4
9 پارامترهای چشمه زمین لرزه ۱۹۹۷ گرمخان (شمال خاوری بجنورد)، شمال خاوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 77
10 پهنه بندی شدت آریاس و اثر رسوبات کواترنری بر تغییرات آن مطالعه موردی: گستره خوی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 4
11 تعیین پارامترهای هشدار سریع زلزله و برای جنوب ایران (تنگه هرمز) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 2
12 تعیین جابه جایی و بزرگی زلزله سال۱۳۸۲ بم در جنوب شرقی ایران با استفاده از داده های ماهواره با روش تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 32، شماره: 2
13 تعیین محل مجدد زمین لرزه های منطقه قوچان به روش نسبی اختلاف زمانی دوگانه با استفاده از مدل سرعتی سه بعدی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 1
14 تغییرات ژرفای موهو و نسبت/VS VP در شمال باختری زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده ازتوابع گیرنده دورلرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
15 تغییرات عمق موهو در زیر زاگرس مرکزی (منطقه شیراز) با استفاده از امواج تبدیل یافته Ps (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 3
16 تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs در منطقه کپه داغ با استفاده از تحلیل تابع انتقال گیرنده امواج دورلرز (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 4
17 توموگرافی امواج لاو با استفاده از نوفه های لرزه ای محیطی در منطقه مکران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 102
18 توموگرافی سه بعدی منطقه های اصفهان و شهرکرد با استفاده از زمین لرزه های محلی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 40، شماره: 1
19 دینامیک گسیختگی در زمین لرزه بم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 75
20 ساختار پوسته ای زیر شمال غرب زاگرس (منطقه کرمانشاه) با استفاده از توابع گیرنده دورلرز (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 35، شماره: 4
21 ساز و کارهای گسلش و فراوانی انها بهنگام زمینلرزه های مخرب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 5، شماره: 18
22 شبیه سازی زمین لرزه هفتم مه ۲۰۲۰ دماوند تهران با بزگای گشتاوری ۵ به روش تابع تجربی گرین (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 2
23 لرزه زمین ساخت البرز میانی- خاوری و دامنه جنوبی آن با نگرشی بر زمین لرزه ۷/۵ MW= جنوب دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
24 محاسبه پارامترهای منبع زمین لرزه ششم فروردین ۱۳۸۶ بم با استفاده از داده های شتاب نگاری میدان نزدیک و تعیین سازوکارکانونی زمین لرزه (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 36، شماره: 2
25 مطالعه ساختار پوسته شمال باختر ایران با استفاده از امواج تبدیل یافته دورلرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 74
26 ناپیوستگی های پوسته، لرزه زمین ساخت و ویژگی های لرزه ای البرز خاوری- میانی، ایران، بررسی ساختار رزگون برای هندسه ژرفی گسل ها (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 38، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل جدید برای رفع نقیصه ی ارزیابی تاثیر خاک بر رکورد زمین لرزه به منظورافزایش دقت در تحلیل خطر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
2 اشکارسازی تغییر شکل پوسته زمین با استفاده از تکنیک ژئودزی ماهواره ای مطالعه موردی شبکه ژئودینامیک سراسری ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 DOUBLE DIFFERRENCE RELOCATION OF EARTHQUAKES IN KERMANSHAH REGION, WESTERN IRAN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 SOURCE ANALYSIS OF THE ۱۹۷۹ GHAENAT, NORTH-EAST IRAN, EARTHQUAKES (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 Source parameters and rupture characteristics of 2014 earthquake in Mormori, Ilam province, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
6 STRONG EARTHQUAKES IN KERMAN PROVINCE, SOUTH-EAST IRAN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 STRONG GROUND MOTION SIMULATION OF 2017 EARTHQUAKE IN KHORASAN-RAZAVI, IRAN (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 برآورد پارامترهای چشمه زمین‌لرزه اول تیر 1381 چنگوره - آوج ، با استفاده از شتاب‌نگاشت های اطراف گسل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
9 برآورد فاکتور کیفیت در استان سمنان، ایران (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
10 براورد خطر زلزله به روش قطعی در منطقه گناباد (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
11 بررسی آهنگ کاهش پسلرزه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
12 بررسی اثر چشمه زمینه در منحنی خطر زمین لرزه (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
13 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از اندازه گیری های میکروترمور و شتابنگاشتهای ثبت شده در گستره شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
14 بررسی خصوصیات چشمه زمینلرزه 23 اکتبر 2011 وان ( ترکیه) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 بررسی خصوصیات چشمه زمینلرزه1997 اردبیل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
16 بررسی خصوصیات زمین لرزه های مخرب ترکیه (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 بررسی خصوصیات زمین‌لرزه هشت خرداد 1٬383 بلده (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
18 بررسی روش تابع انتقال گیرنده در مطالعات ساختار پوسته با ذکر مثال کاربردی از البرز مرکزی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
19 بررسی روند نرخ کاهش پس لرزه‌های رودبار، اردبیل و زر (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
20 بررسی سازوکار و زمین لرزه ها با توجه به انرژی و گشتاور لرزه ای از شرق تنگه هرمز درایران تا حدود غرب بندرکراچی در پاکستان ( منطقه مکران ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 بررسی فعالیت های لرزه ای و انرژی آزاد شده زمین لرزه ها در فلات ایران (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 بررسی لرزه خیزی گستره البرز مرکزی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
23 بررسی مجدد وضعیت لرزه زمین ساختی بلوک لوت (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 بررسی مقدماتی زمین لرزه چهارم اسفند ماه 1383 زرند کرمان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 بررسی و تحلیل فعالیتهای لرزه زمین ساختی در منطقه تسوج (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 بررسی وتحلیل فعالیت های لرزه زمین ساختی در منطقه خلخال (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 بررسی ویژگیها و فعالیتهای لرزه ای منطقه مکران (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 پهنه بندی خطر زمینلرزه در استان خوزستان به روش احتمالاتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
29 تاثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرایندهای حسابداری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
30 تاثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرایندهای حسابداری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
31 تحلیل بعد فرکتالی از زمین لرزهها و خطواره های گسلی در تهران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
32 تحلیل پس لرزه‌های زمین لرزه چهار اسفند ماه 1٬383 داهوئیه زرند (کرمان) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
33 تحلیل جهت یافتگی درزه ها در پوسته در منطقه بیرجند - قائن (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
34 تحلیل زمین لرزه های اخیر ترکیه (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 تحلیل نهایی زمین لرزه 11 فروردین ماه سال 1385 چالان چولان دشت سیلاخور لرستان از نقطه نظر زلزله شناسی و زلزله مهندسی (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
36 تحلیلی بر مخاطرات ناشی از همبستگی - تعاملات توفان، سونامی، سیل و زلزله در محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
37 تخمین مدل سرعتی پوسته در منطقه شمال غربی زاگرس به روش توموگرافی تک بعدی single scale tomography (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
38 تعیین جابجایی و بزرگی زلزله پنجم دی ماه ١٣٨٢ بم ، ایران ، با استفاده از داده های ماهواره Envisat با روش تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
39 تعیین راستای نا همسان گردی در پوست البرز مرکزی با استفاده از جداییش فاز PS (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
40 تعیین ساختار سرعتی پوسته در شمال‌غرب ایران با استفاده از وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های زمینلرزه‌های محلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
41 تعیین سازوکار کانونی زمین لرزه های جنوب خاوری زاگرسبا استفاده از نمودار مثلثی فرولیخ (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
42 تعیین ضخامت پوسته البرز مرکزی با استفاده از تابع انتقال گیرنده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
43 تعیین ضریب Q در منطقه بم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
44 تعیین عمق موهو در منطقه کپه داغ با استفاده از داده های دورلرز ثبت شده در ایستگاههای شبکه لرزه نگاری قوچان و مشهد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
45 تعیین مدل پوسته برای شمال غرب ایران با استفاده از برگردان همزمان داده های زمانی زلزله های محلی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
46 تعیین مکان مجدد زمین لرزه ها در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از روش HDC (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
47 تعیین ویژگیهای زمین ساختی جبه بالایی گستره البرز براساس جدایش فاز SKS امواج زلزله (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
48 توزیع انرژی لرزه ای در منطقه هندوکش و مقایسه آن با توزیع انرژی لرزه ای در ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
49 توموگرافی pn,sn برای تعیین مدل پوسته و گوشته فوقانی در فلات ایران (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
50 توموگرافی دوبعدی پوسته در شمال‌غرب ایران با استفاده از زمینلرزه‌های محلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
51 چگونگی شکستگی بهنگام زمین لرزه ۲۰۰۵ زرند استان کرمان، در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
52 چگونگی شکستگی در زمین لرزه سال 1376 قائن - بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
53 چگونگی شکستگی درزمینلرزه 1383 بلده-کجور (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
54 چگونگی گسترش شکستگی چشمه مسبب زمین لرزه چنگوره- آوج 2002 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
55 خردزمین لرزه های ثبت شده در ناحیه رودبار (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
56 خصوصیات زلزله اصلی و پس لرزه های زمین لرزه 4 اسفند ما 1383 داهوئیه زرند کرمان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
57 خصوصیات لرزه زمین ساخت ولرزه خیزی شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
58 دسته بندی سازوکارهای کانونی زون زاگرس (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
59 زمین لرزه 17 ردیبهشت 78 منطقه کهمره استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
60 ساختار سرعتی پوسته در ایران مرکزی با استفاده از داده های موج طولی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
61 شبیه سازی براساس مدل چشمه ای کامپوزیت به منظور تحلیل خطر زلزله ی احتمالی با استفاده از داده های زلزله ی 2004 کجور و بلده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
62 شبیه سازی جنبش نیرومند زمین به روش تابع تجربی گرین در زمین لرزه 96/1/16 سفید سنگ استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک با رویکرد آسیب پذیری سازه ها و شریان های حیاتی
63 فعالیت لرزه خیزی ترکیه و مقایسه آن با لرزه خیزی فلات ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
64 فعالیت لرزه خیزی در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
65 فعالیت لرزه خیزی در مشهد- نیشابور (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
66 فعالیت لرزه خیزی شمال غرب ایران (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
67 فعالیت لرزه یی قابل توجه در ناحیه سرعین واقع در جنوب غربی آتشفشان سبلان (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
68 کاربرد تابع انتقال گیرنده در مطالعه ناهمسانگردی (مطالعه موردی تعیین ناهمسانگردی پوسته البرز مرکزی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
69 کاربرد روش تداخل سنجی راداری در تعیین بزرگی زلزله و مطالعه موردی روی زلزله 1٬382 بم در ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
70 لرزه خیزی پاکستان با تأکیدی بر زلزله اخیر پاکستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
71 لرزه خیزی منطقه شمال شرق تهران با استفاده از داده های ماهواره ای و GIS (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
72 لرزه خیزی ناحیه بوئین زهرا براساس داده های شبکه های لرزه نگاری محلی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
73 محاسبه پارامترهای چشمه مسبب زمینلرزه 21 مرداد 1391 اهر-ورزقان با استفاده از وارون تانسور ممان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
74 محاسبه عامل کیفیت منطقه تهران با روش تک پراکنش به عقب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
75 محاسبه گشتاور لزره ای و بزرگی گشتاوری زمین لرزه ۱۰ اسفند ۱۳۷۵ اردبیلبا استفاده از داده های شتاب نگاری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
76 محاسبه گشتاورلرزه ای و بزرگی گشتاوری زمین لرزه 6 فروردین 1386 بم با استفاده از داده های شتاب نگاری (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
77 محاسبه مجدد پارامترهای اصلی زمین لرزه های بزرگ زاگرس (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
78 مدیریت بحران اولویتی - لایه ای و سیستماتیک آواربرداری پس از زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
79 مطالعه ساختار سرعتی پوسته در استان خراسان به روش برگردان یک بعدی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
80 مطالعه سرعت امواج Pg,Pn در فلات ایران به روش دو ایستگاه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
81 مطالعه لرزه خیزی و نحوه تخلیه انرژی لرزه ای در خاورمیانه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
82 مطالعه لرزه‌ خیزی هندوکش و مقایسه آن با لرز خیزی فلات ایران (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
83 مطالعه لیتوسفر زیر شبکه لرزه نگاری تبریز به کمک تابع گیرنده S (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
84 مکان یابی مجدد زمین لرزه های خراسان رضوی با الگوریتم اختلاف دوبل (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
85 نحوه تخلیه انرژی در فلات ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
86 نگرشی بر لرزه زمین ساخت پهنه تبریز و پیرامون آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران