دکتر حمید نظری

دکتر حمید نظری دانشیار، پژوهشکده علوم زمین

دکتر حمید نظری

Dr. Hamid Nazari

دانشیار، پژوهشکده علوم زمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.