دکتر حسین رحیم پور بناب

دکتر حسین رحیم پور بناب استاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

دکتر حسین رحیم پور بناب

Dr. Hossein Rahimpour-Bonab

استاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.