جهانبخش دانشیان

 جهانبخش دانشیان دانشیار، دانشگاه خوارزمی

جهانبخش دانشیان

Jahanbakhsh Daneshian

دانشیار، دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.