دکتر داود جهانی

دکتر داود جهانی Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran

دکتر داود جهانی

Dr. Davod Jahani

Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.