دکتر رحیم دبیری

دکتر رحیم دبیری Department of Geology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran

دکتر رحیم دبیری

Dr. Rahim Dabiri

Department of Geology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی میزان غلظت فلزات سنگین و میزان آلودگی در رسوبات، منطقه افیولیتی آلمه جوق (شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 4
2 ارزیابی ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی و روند تکاملی آب های زیرزمینی دشت جاجرم، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 3
3 بررسی شیمی کانی، دما فشار سنجی، و تعادلات فازی در سنگ های آتشفشانی بازیک پلیو کواترنری شمال شرق ورزقان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 4
4 درآمدی بر ژئودایورسیتی، به عنوان پایه ای برای توسعه ژئوتوریسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
5 شیمی کانی های مافیک و دما - فشارسنجی سنگ های کواترنری آتشفشان بزمان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 2
6 کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس- اورانیوم رسوبی آغل مسی، بلوک طبس، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمیختگی ماگمایی در سنگ های پلوتونیکی شمال غرب سلماس: براساس شواهد انکلاوهای مافیک ماگمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
2 اثرات زیست محیطی معدن کاری بر منابع خاکی دشت فرومد، شمال غرب سبزوار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
3 اررزیابی تاثیر هوازدگی واحد های سنگی بر آلودگی عناصر سنگین در رسوبات منطقه فرومد (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
4 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات منطقه معدنی سیرزار با استفاده از شاخص MCD و تعین نوع انتشار با استفاده از شاخص آنتروپوژنیک (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
5 ارزیابی آلودگی منابع آب به فلزات سنگین در منطقه افیولیتی آلمه جوق، (شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
6 ارزیابی آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای معدنی در خاک اطراف محدوده معدن آهنCn سنگان، بر اساس فاکتور غنی شدگی و ضریب بار آلودگی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 ارزیابی اثرات زیست محیطی استخراج معدن Cn بر دشت سنگان، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
8 ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن زغال سنگ آق دربند بر منابع خاک منطقه با استفاده از شاخص های آلودگی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 ارزیابی ژئوشیمیایی کیفیت آب دشت زاوه تربت حیدریه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
10 ارزیابی کلی هیدروژیوشیمی آب زیرزمینی در استان زنجان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 ارزیابی کیفیت آب دشت زاوه تربت حیدریه با استفاده از شاخص WQI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
12 ارزیابی کیفیت آب شرب در محدوده معدن بوکسیت پیر میشی تاش به روش گرافیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
13 ارزیابی کیفیت زیر زمینی منطقه عبدالله گیو شهرستان قوچان با استفاده از شاخص GQI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
14 ارزیابی میزان آلودگی و توزیع فلزات سنگین در خاک منطقه رباط سفید (جنوب مشهد) با استفاده از داده های ژیوشیمیایی و تحلیل های آماری (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 Study of petrography and chemistry of volcanic rocks minerals belonging to the Palaeogene of Alamut region (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
16 بازسازی معدن CN مجتمع سنگ آهن سنگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
17 بررسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات محدوده معدن کرومیت فرومد با استفاده از روش استخراج ترتیبی، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
18 بررسی اثرات زمین شناسی زیست محیطی ناشی از سنگ های مافیک و اولترامافیک در خاک منطقه شاندیز (ویرانی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی اثرات زیست محیطی استخراج معدن سنگ آهن شتر سنگ نیشابور، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
20 بررسی اثرات زیست محیطی معادن زغال سنگ برمنابع آب، مطالعه موردی برروی معدن زغال سنگ آق دربند (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
21 بررسی تاثیر pH در حذف آرسنیک و جیوه از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات گوتیت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
22 بررسی تاثیر سنگ شناسی بر هیدرولوژی کیفیت آب، آبخوان دشت جاجرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
23 بررسی تبادل کاتیونی در حذف فلزات سنگین توسط نانو ذرات سپیولیت و زیولیت طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
24 بررسی تعادل مذاب – بلور در بازالتهای کواترنری جنوب غرب کلیبر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
25 بررسی توزیع ژئوشیمیایی مس و عناصر نادر خاکی همراه سنگ آهن در بخش غربی معدن سنگ آهن جلال آباد زرند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
26 بررسی دسترس پذیری و تحرک عناصر سنگین در رسوبات محدوده معدن زغال سنگ آق دربند (شمال شرق ایران)، با استفاده از روش استخراج ترتیبی BCR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
27 بررسی رفتار حرارتی سنگهای دولومیتی و کاربرد آن در صنایع دیرگداز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دیرگداز و کوره
28 بررسی رفتار حرارتی لیزاردیت ، بر اساس DTA-TG ،XRD (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
29 بررسی زیست محیطی آلودگی خاک در منطقه دم روباه مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 بررسی کیفیت آب منطقه دم روباه مشهد با استفاده از شاخص WQI (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی مکانیسم تولید الیوین فورستریتی از سرپانتین، بمنظور استفاده در صنعت دیرگدازها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دیرگداز و کوره
32 بررسی ویژگی های مورفولوژی و ساختاری نانو ذرات گوتیت مصنوعی بمنظور جذب فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
33 پایش کمی و کیفی آبهای زیری زمینی دشت جاجرم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
34 تاًملی بر پتانسیل های گردشگری ژئومورفوسایت های کویر مرنجاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
35 تاثیرات هیدروژئوشیمیایی منطقه افیولیتی فرومد بر کیفیت آب های منطقه، شمال غرب سبزوار (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
36 تعیین شاخص های آلودگی در منابع آب محدوده معدن بوکسیت تاش (شاهرود) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
37 تفریق ماگمایی کم فشار، فرایند اصلی تحول ماگمایی در سنگ‌های آتش‌فشانی منطقه شمال غرب کاشان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
38 توزیع ژئوشیمیایی فلزات سنگین در سنگهای افیولیتی فرومد، شمال غرب سبزوار (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 جزیره هرمز، از منظر زمین شناسی و ژئوتوریسم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
40 چالشی با نام، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHS) در محیط های شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
41 رتباط بین ساختارهای حلقوی ماگمایی و ذخایر هیدروترمال (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
42 سنگ‌های آتش‌فشانی منطقه به زمین (شمال تفرشی): رخ داد ماگماتیسم ساب آلکالن و آلکالن (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
43 شواهد ماگماتیسم پشت قوسی ائوسن- الیگوسن در جنوب غرب شاهرود، شمال شرق (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
44 طبیعت و منشاء توده های نفوذی شیدان- سیاه کوه (شمال غرب سلماس) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
45 فعالیتهای ماگمائی و نقش آنها در تشکیل کانسار اسکارنی با نگاه ویژه به تشکیل اسکارن پورفیری در منطقه قرنیق درق، شمال غرب اهر آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
46 لوکوگرانیت های نوع A در الوند: شیمی کانی، ژئوشیمی و پتروژنز (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 مدلسازی محتوی گوگرد معدن Cn سنگان، بعنوان عامل زهاب اسیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
48 مقایسه شاخص های IGEO و PLI در تعیین میزان آلودگی به فلزات سنگین در خاک های اطراف محدوده معدنی سنگ آهن، شمال غرب نیشابور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
49 نگرشی بر کانی شناسی و ژئوشیمی مجوعه نفوذی گرانیتوئیدی درشمال غرب اهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
50 ویژیگی های فرورانش زون مکران، بر اساس شواهد ژئوشیمیایی درآتشفشان بزمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی