دکتر اکبر قاضی فرد

دکتر اکبر قاضی فرد Department of Geology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

دکتر اکبر قاضی فرد

Dr. Akbar Ghazifard

Department of Geology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of the Q-slope classification system for slope stability assessment of the south flank of the Assalouyeh anticline, South Pars Zone (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 13، شماره: 2
2 ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
3 ارزیابی عوامل و ارائه ی راهکار جهت تثبیت زمین لغزش در منطقه پادنای سمیرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 7، شماره: 1
4 Municipal Waste Landfill Site Selection based on Environmental, Geological and Geotechnical Multi-criteria: A Case Study (دریافت مقاله) مجله فناوری محیط زیست ایران دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی کاربردهای شورابه‌های دشت سگزی در کنترل فرسایش بادی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 2
6 بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به آلودگی نیترات (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
7 تاثیر زمین‎شناسی شهری سرپل‎ذهاب بر حساسیت‎های اجرای دو سازه عمرانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 3
8 کاربرد روش موازنه فشار تزریق و فشار سطح آب مخزن در کنترل نشتی سد زاوین (استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز اولیه ناپیوستگیها برای تعیین نشت از ساختگاه سد تنگ معشوره (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
2 آنالیز پایداری سد خاکی میانکوه در مراحل قبل از آبگیری، حین آبگیری و پس از تخلیه ی سریع مخزن توسط نرم افزارالمان محدود PLAXIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
3 ارتباط مقادیر لوژان و خورند دوغاب و کاربرد نتایج لوژان در آب بندی پی و تکیه گاههای سد کارون 4 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
4 ارزیابی اثر بارندگی بر پایداری لغزش افسر آباد با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
5 ارزیابی پارامترهای مؤثر بر نفوذپذیری و تزریق پذیری پی و تکیه گاه های ساختگاه سد کارون 4 با استفاده از آزمایش های برجا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
6 ارزیابی پایداری سد خای خاکی به دوروش مارکلند و نرم افزار PLAXIS مطالعه موردی: سد بلطاق (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
7 ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد خنچه کاشان با استفاده از طبقهبندی DMR و RMR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
8 ارزیابی توده سنگهای محل ساختگاه سد بلطاق در استان اصفهان و رده بندی های توده های سنگی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 ارزیابی رفتار هیدروژئو مانیکی در ساختگاه سد کارون 4 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
10 ارزیابی زمین شناسی مهندسی به منظور ارائه مدل مناسب جهت آب بندی سد سیوکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
11 ارزیابی زمین شناسی مهندسی توده سنگ ساختگاه سد سرداب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
12 ارزیابی مسیر تونل انتقال آب بهش آباد با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
13 ارزیابی میزان پراکنش و نوع فلزات سنگین در رسوبات باتلاق گاوخونی و تاثیرات احتمالی آن بر اکوسیستم منطقه (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 ارزیابی نفوذ پذیری سنگهای پی و تکیه گاه سد کوچری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
15 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد خاکی خنچه بر اساس شاخص نفوذپذیری SPI (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد خنچه با استفاده از آزمایش لوژان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد سرداب با استفاده از لوژان و شاخص نفوذپذیری ثانویه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
18 ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سدسرگچینه براساس شاخص نفوذپذیری ثانویه Spi (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
19 ارزیابی و تعیین سطح لغزش با استفاده از روش ژئوالکتریک (مطالعه موردی منطقه پیشکوه فریدونشهر) (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
20 استفاده از الکترولیت بنتونیت و الکترود مربوطه به عنوان گزینه ای مناسب جهت کاهش مقاومت زمین در سیستم توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
21 اعتبار سنجی آزمونSPT برای مقاومت برشی زهکشی نشده (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
22 انواع رده بندی توده های سنگی ساختگاه سد بلطاق (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
23 Evaluating the Enveronmental Impacts of Transferring Oman sea water to Jazmurian Playa With Emphasis on Identifcation of the Intersectiny Flaults (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
24 برآورد پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگهای دربرگیرنده تونل بلند زاگرس (قطعه ١- الف) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
25 برآورد پارامترهای لرزه ای و خطرزمین لرزه درشهرهرات کشورافغانستان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
26 برآورد فرونشست میدان گازی پارس جنوبی در اثر برداشت گاز (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
27 بررسی اثرات زیست محیطی انتقال آب دریای عمان به گودال جازموریان با هدف شناسایی و تشخیص گسل های مسیر انتقال آب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
28 بررسی ارتباط بین مقادیر لوژان و خورند دوغاب و کاربرد نتایج لوژان در تشخیص لزوم آب بندی پی و تکیه گاه های سد کارون 4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
29 بررسی پارامترهای ژئومکانیکی و کیفیت تودهسنگ ساختگاه سد سرداب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 بررسی پایداری توده سنگهای مقطع خروجی  تونل گردنه رخ به روش تجربی و عددی و تحلیل پایداری شیب دهانه خروجی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
31 بررسی پایداری شیبهای سنگی ترانشهی در حال احداث کنارگذر خوانسار با استفاده از سیستم طبقه بندی SSR (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
32 بررسی پایداری لغزش دره چیله در محیط های نرم افزاری،اجزای محدود (plaxis)، وتعادل حدی در محیط ، w/slop ، اتوکد و تحلیل نتایج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
33 بررسی پایداری و کارایی دیواره های میخکوبی شده گودبرداری های عمیق در آبرفت تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
34 بررسی پدیده انفجار سنگ در تونل انتقال آب بهشت آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
35 بررسی پدیده شکست هیدرولیکی در تونل بهشت آباد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
36 بررسی تأثیر گسلها در تشکیل و توسعه شکافها در دشت گلپایگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
37 بررسی تزریق پذیری ساختگاه سد سرداب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
38 بررسی تزریق پذیری سازند های سنگی ساختگاه سد سیوند (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و نفوذپذیری محور اول سدسرگچینه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
40 بررسی خصوصیات مهندسی پی سنگ سد کرمی چای میانه (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
41 بررسی خطر زمینهای گازدار در جریان حفاری تونل بهشت آباد (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
42 بررسی دلائیل ایجد شکاف در دشت مهیار شمالی و تاثیر آن بر جاده اصفهان-شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
43 بررسی رفتار هیدرومکانیکی و نفوذپذیری ساختگاه سد صفا (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
44 بررسی سایزموتکتونیک و لرزه خیزی ساختگاه سد خاکی خنچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
45 بررسی علل ایجاد زمین لغزش در جاده جدید الاحداث اصفهان -شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
46 بررسی عناصرآلاینده سرب وروی درآبهای منطقه معدنی ایرانکوه (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
47 بررسی عوامل موثر در ناپداری لغزش دره چیله وارائه راهکار های مناسب جهت افزایش ضریب اطمینان در محیط اجزای محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
48 بررسی فرونشست زمین و پهنه بندی خطر فرونشست در دشت کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
49 بررسی کیفیت توده سنگ مسیر مترو صفه- بهارستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
50 بررسی کیفیت هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی درمحدوده ی ساختگاه سد خرکش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
51 بررسی مکانیسم نشست های جاده جندق-معلمان در محیط پلایا و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
52 بررسی مهندسی کارست در مسیر تونل کوهرنگ 3 با استفاده از گمانه های حفاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
53 بررسی نفوذپذیری تودههای آبرفتی سد خاکی خنچه با توجه به نتایج آزمایشهای لوفران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
54 بررسی نقش کاهش آب زیرزمینی در فرونشست دشت دامنه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
55 بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی و زئوتکنیکی زمین لغزش نقل در منطقه پادنای سمیرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
56 بررسی وضعیت فرار آب از مخزن سد سورک با استفاده از آزمایش های لوفران و لوژان (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
57 بررسی ویژگی ها و علل فرونشست در دشت گلپایگان با استفاده از تداخل سنجی رادار و GIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
58 بررسی های زمین شناسی مهندسی جهت انتخاب ساختگاه سد خاکی آب نهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
59 بهسازی خاک لایه نفوذناپذیر مدفن زباله های شهری با استفاده از مواد افزودنی آهک و بنتونیت جهت کنترل شیرابه ها شهر اهواز (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
60 پایش فرونشست زمین در دشت کاشان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
61 پایش فرونشست زمین در دشت گلپایگان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری و شکاف سنج (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
62 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های آماری (مطالعه موردی منطقه پیشکوه فریدونشهر ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
63 پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری به روش AHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
64 تاثیر پاشش شورابههای محلی در تشکیل پوسته نمکی در سطح خاک به منظور جلوگیری ازفرسایش بادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
65 تاثیر شوری برگیاه پالایی کادمیوم ازخاکهای آلوده (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
66 تاثیر عوامل زمین شناسی و ژئومکانیکی در حفاری های ساختگاه سد شیروان (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
67 تجزیه و تحلیل پرده تزریق سد بارزو با تاکید برا مشکلات موجود (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
68 تحلیل پایداری تونل انتقال نیرو در شهر اصفهان با استفاده از نرم افزار Plaxis 2D (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
69 تحلیل پایداری تونل انتقال نیرو در شهر اصفهان با استفاده از نرم افزار Plaxis3D Tunnel (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
70 تحلیل داده های حدود اتربرگ با استفاده از نرم افزار Rockwork جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی مسیر متروی شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
71 تحلیل نفوذپذیری ساختگاه سدگردنه خاکی با استفاده ازآزمایش لفران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
72 تحلیل و مقایسه پایداری توده سنگ با استفاده از روشهای تجربی و عددی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
73 تخمین مقاومت برشی ناپیوستگی های توده سنگ با استفاده از معادله بارتون - چوبی و نرم افزار Rock-Lab مطالعه موردی ترانشه کنارگذر خوانسار (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
74 تعیین پارامترهای لرزه ای در شمال شرق دشت گلپایگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
75 تعیین پارامترهای لرزهای و خطر زمینلرزهی ترانشه کنارگذر در حال احداث خوانسار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
76 رده بندی توده های سنگی ساختگاه سد خاکی آب نهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
77 رود از اصفهان تا ورزنهبررسی غلظت مس، سر ب وروی در رسوبات رودخانه زاینده (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
78 شناسایی گسلهای مسیر تونل بهشتآباد در محدوده کوه جهان بین با استفاده ازپردازش تصاویر ماهوارهای و بررسی لرزه خیزی منطقه (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
79 طراحی سیستم نگهداری تونل انحراف سد خرسات ٣ با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
80 کاربرد تداخل سنجی تفاضلی راداری در پایش زمین لغزش نقل سمیرم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
81 کاربرد روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (D-In SAR) در مطالعه فرونشست دشت دامنه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
82 لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه ساختگاه سد میدانک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
83 لرزه خیزی و لرزه زمین ساختی سد خاکی سرداب فریدونشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
84 محاسبه نرخ مصرف دیسک برشی TBM در تونل بلند زاگرس(قطعه ١- الف) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
85 مطالعات زمین شناسی زیست محیطی ناحیه سپاهان شهر (جنوب اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
86 مطالعه زمین شناسی و ژئوتکنیکی سنگدانه های مصرفی در سد کرخه (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
87 نگارش تعیین پارامترهای لرزه ای و پیش بینی زمین لرزه با دوره برگشت این پدیده در شمال شرق دشت گلپایگان (دریافت مقاله) نخستین همایش پیش یابی زلزله