دکتر محمد مسینائی درمیان

دکتر محمد مسینائی درمیان دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد مسینائی درمیان

Dr. Mohammad Massinaei darmian

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.