دکتر مریم معتمد الشریعتی

دکتر مریم معتمد الشریعتی استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر مریم معتمد الشریعتی

Dr. Maryam Motamed

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 چینه نگاری زیستی بخش فوقانی سازند آیتامیر بر مبنای نانوفسیل های آهکی واقع در برش چرلی (شمال غرب کپه داغ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایکنوفسیل های رسوبات فلیش شرق ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 زمین گردشگری ناحیه مختاران، جنوب بیرجند، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
3 معرفی آمونیت های رسوبات آلبین - سنومانین دربرش کرج جنوب غرب قائن (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران