دکتر مهدی ملازاده

دکتر مهدی ملازاده استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی ملازاده

Dr. Mahdi Molazadeh

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 روش بدون شبکه محلی پتروو - گالرکین برای شبیه سازی جریان های آب های کم عمق در شرایط غیرماندگار (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
2 معرفی روشی جدید برای کالیبراسیون زبری لوله ها در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سازه های آبخیزداری در مدیریت سیلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
2 اثر عمق لوله های مدفون شبکه آبرسانی شهر بیرجند در پاسخ به بارگذاری انفجار سطحی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش خسارت، با تکیه بر مبانی مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
3 اثر مخاطرات اقلیمی و انسانی بر کیفیت و کمیت منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 اجرای طرح آبخیز و آبخوان در بالادست قنوات در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
5 ارائه راهکار جهت محافظت قنوات در برابر سیلاب (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
6 ارایه راهکارهای مدیریتی به منظور کنترل عوامل ایجاد تاخیر در اجرای پروژه های آبرسانی از طریق شناسایی و طبقه بندی علل تاخیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
7 ارزیابی کیفی رودخانه افین به منظور بهره برداری با استفاده از شاخص IRWQI (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی دشت سربیشه به لحاظ مصارف شرب، کشاورزی و صنعت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
9 برآورد انتقال رسوب با استفاده از داده ها و مدل های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 برآورد تبخیر در زنجان و بررسی روش های برآورد آن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
11 برآورد عمق آبشستگی در پیرامون پایه پل با استفاده از الگوریتم های هوشمند SVM, HBMO, ANFIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
12 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای دما و بارش ایستگاه سینوپتیک بیرجند در دوره 2040-2018 با استفاده از مدل SDSM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
13 بررسی استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری در مسائل بهرهبرداری مخازن سدها (مطالعه موردی: سد لتیان) (دریافت مقاله) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
14 بررسی الزامات پدافند غیرعامل در مکان یابی، ساخت و بهره برداری سدها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
15 بررسی انواع سیستم های هشدار سریع سیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
16 بررسی پاسخ غیرخطی مخازن بتنی هوایی آب اثر تحت بارگذاری انفجار و ارائه راهکارهایی جهت کاهش خسارت با تکیه بر مبانی مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
17 بررسی پاسخ غیرخطی مخازن بتنی هوایی آب اثر تحت بارگذاری انفجار و ارائه راهکارهایی جهت کاهش خسارت باتکیه بر مبانی مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
18 بررسی تاثیر انواع روشهای کاهش تبخیر آب در مخازن روباز در راستای مدیریت منابع آب برای مقابله با بحران کم آبی (مطالعه مروری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
19 بررسی تاثیر نوسانات فشار بر کالیبراسیون مدل شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
20 بررسی تاثیرات بارورسازی ابرها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
21 بررسی روش ها و عملکرد سیستم های تغذیه مصنوعی در آبدهی قنوات (مطالعه مروری) (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
22 بررسی روش های کاهش نشت در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
23 بررسی روند گرمایش جهانی و تغییر خشکسالی در شهرستان بشرویه و ارایه راهکار جهت مقابله با بحران (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
24 بررسی عددی اثرات بلوکهای میانی و آستانه انتهایی بر مشخصات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش واگرا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
25 بررسی عددی اثرات پله منفی بر مشخصات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش واگرا و جریان های دوپایا درحوضچه (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
26 بررسی عددی سرعت وفشار ناشی از وجود موانع در حوضچه آرامش بعد از سرریزپلکانی لبه دار با استفاده نرم افزار FLOW 3D (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
27 بررسی کیفیت آب هشت رشته از قنات های استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
28 بررسی مزیت های روش توسعه کم اثر (LID) در جمع آوری رواناب های سطحی شهر (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
29 بررسی مقدار نیترات موجود در آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
30 پایش سلامت خطوط لوله تحت فشار به روش عددی اجزاء محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
31 پایش کیفیت علل و عوامل تخریب سدها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
32 پهنه بندی خشکسالی در استان خراسان جنوبی بر اساس شاخص ناهنجاری بارندگی(RAI) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
33 پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی در آبخوان مختاران و بررسی تغییرات کیفیت طی دوره 27 ساله به کمک GIS (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
34 پیش بینی وقوع ، مدیریت بحران و ارزیابی آسیب رسانی سیل ناشی از عوامل انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
35 تاثیر انتقال آب بین حوضه ای بر بیلان منابع حوضه با استفاده از رویکرد سیستمی (مطالعه موردی : انتقال آب هزار مسجد به حوضه دشت مشهد) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
36 تاثیر تغییر کاربری بر رواناب سطحی با استفاده از مدل های Hec-Hms، L-Thia و Swat (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
37 تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی زاوین کلات تحت اثر بار انفجار و ارائه راهکارهایی جهت کاهش خسارت با تکیه بر مبانی مدیریت بحران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
38 تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی زاوین کلات تحت اثر بار انفجار و ارایه راهکارهایی جهت کاهش خسارت با تکیه بر مبانی مدیریت بحران (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
39 تحلیل و بررسی سامانه های سنتی و نوین استحصال آب باران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
40 تخمین رواناب حوضه های آبریز فاقد آمار به کمک روش سازمان حفاظت خاک (مطالعه موردی : حوضه آبریز کسیلیان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
41 تعیین حریم کمی چاه با استفاده از نرم افزار FEFLOW (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
42 تعیین حریم کمی قنات با استفاده از نرم افزار FEFLOW (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
43 حل عددی معادلات آبهای کم عمق با استفاده ازروش بدون شبکه پتروف- گالرکین (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
44 حل یک بعدی معادلات انتقال آلودگی آب های سطحی با روش بدون شبکه محلی پتروگالرکین (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
45 راهکارهای مقابله با بحران آب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
46 روش بدون شبکه پتروو-گالرکین برای حل معادله جابجایی-پخش در حالت غیر ماندگار (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
47 روش های نوین شناسایی آسیب جهت پایش سلامت سازه های هیدرولیکی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
48 سد زیرزمینی یا سد سطحی؟ (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
49 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل ریاضی تفاضلات محدود با استفاده از نرم افزار GMS (مطالعه موردی: دشت قاین) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
50 شبیه سازی جریان در سرریز پلکانی مستطیلی لبه دار و بررسی پارامترهای سرعت و فشار در اثر تغییرات هندسی به کمک نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
51 شبیه سازی عددی توزیع سرعت جریان در سازه راه ماهی استخر و سرریز با استفاده از نرم افزار Flow-3D (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 شناسایی نشت در سیستم انتقال آب با استفاده از فیلتر کالمن و مدل سازی هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
53 ضرورت و راهکارهای مدیریت پایدار منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
54 طرح تلفیقی سد زیرزمینی، قنات و تغذیه مصنوعی راهکاری برای افزایش توان سفره های آب زیرزمینی و توسعه پایدار آبی در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
55 قنات عباس آباد و نشست زمین در شهر بیرجند (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
56 کاهش آسیب پذیری سدهای تحت اثربارهای انفجاری باتکیه برمبانی پدافندغیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
57 کنترل ثانویه سدها با رفتار سنجی و ابزار دقیق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
58 محاسبه مساحت مناطق سیل زده با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
59 مدل سازی عددی جریان آب زیرزمینی در آبخوان محصور به روش بدون شبکه محلی پتروو-گالرکین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 مدلسازی جریان آب زیر زمینی در آبخوان آزاد با استفاده از روش بدون شبکه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
61 مدلسازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکه MLPG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
62 مدیریت بحران شبکه های توزیع آب در بلایای طبیعی (زلزله) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
63 مدیریت بحران شبکه های توزیع آب و فاضلاب در بلایای طبیعی(سیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
64 مدیریت بحران و امنیت زیستی بارویکردپیشگیری وآمادگی درمقابل بیوتروریسم درمنابع آبی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
65 مدیریت سیلاب و ارائه راهکار جهت کاهش خسارات آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
66 مروری بر روش های نوین شیرین سازی آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
67 مقایسه روش های بدون شبکه وتفاضل محدود در حل معادله لاپلاس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
68 مهندسی ارزش درسدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی فرخی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
69 مهندسی ارزش و کارآمدی آن در پروژه های آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
70 مهندسی ایمنی درسد و نقش آن درمدیریت جامع بحران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران