دکتر محمدباقر منتظرتربتی

دکتر محمدباقر منتظرتربتی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر محمدباقر منتظرتربتی

Dr. Mohammad bagher Montazer torbati

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ژنتیکی پارامترهای مدل مکانیستیک پلوت - گوتوین برای منحنی شیردهی گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 3
2 اثر سن، جنس و آبستنی بر تغییرات چربی و لیپوپروتئین های سرم خون شترهای دوکوهانه منطقه اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
3 اثر منبع کاتیونی و اختلاف آنیون - کاتیون جیره گاو شیری در اوایل شیردهی بر قابلیت هضم شکمبه‌ای، تولید گاز متان و جمعیت میکروبی شکمبه به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز رقابتی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 15، شماره: 2
4 اثرات نانو ذرات اکسید روی بر صفات عملکرد، شاخص های کیفی تخم مرغ و وضعیت پاداکسندگی مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 32
5 Hepatoprotective effect of Crocus sativus (saffron) petals extract against acetaminophen toxicity in male Wistar rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 4، شماره: 5
6 Study of Placental Lactogen gene polymorphism and its association with milk production traits in the Holstein cows (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 3
7 تجزیه و تحلیل ژنتیکی رکوردهای شیر روز آزمون در ماده گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم های وارداتی از آمریکا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 2
8 توصیف منحنی رشد در نژادهای مختلف گوسفندان ایران با استفاده از تابع غیرخطی گمپرتز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 4
9 چندشکلی ژن کالپاستاتین (CAST) و بررسی ارتباط آن با وزن تولد و کرک در بزهای راینی کرمان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 4
10 مقایسه دو روش ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران بر اساس رکورد شیر تصحیح نشده و تصحیح شده بر مبنای ۳۰۵ روز شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون نتاج و تایید والدین در گوسفند قزل با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
2 اثر DCAD و منبع کاتیون جیره گاو شیری بر جمعیت متانوژن های شکمبه در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 اثر تفاله دانه انار جیره شتر بومی خراسان جنوبی بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
4 اثر هسته انار بر هضم شکمبه ای بز و شتر بومی خراسان جنوبی به روش in vitro (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
5 استفاده ازمدل رگرسیون کوآنتایل دربررسی اثردرون زادآوری بر وزن تولد بره های نژادلری بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
6 بررسی اثر گیاه کهورک بر روی تغییرات گلبولهای قرمز و اجزای آن در رتهای(STZ) دیابتی شده با استرپتوزوتوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
7 بررسی اثر گیاه کهورک بر روی تغییرات گلبولهای قرمز واجزای آن در رتهایهیپرکلسترولمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
8 بررسی تغییرات فنوتیپی صفات وزن تولد و از شیرگیری در بز کرکی رائینی کرمان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
9 بررسی تنوع ژنتیکی ژن IGF-I و ارتباط آن با صفت وزن سه ماهگی در بزهای کرکی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
10 بررسی چند شکلی تک نوکلیوتیدی نقص ژنتیکی BLAD با استفاده از روش PCR-RFLP درجمعیت گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 بررسی چند شکلی ژن TSHB و ارتباط آن با عملکرد غده ی تیروئید در شترهای یک کوهانه شهرستان زابل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
12 بررسی چندشکلی ژن IGF-1 و ارتباط آن با صفت وزن 6 ماهگی در بزهای کرکی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
13 بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد 1 و ارتباط آن با صفت وزن شش ماهگی در بز کرکی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
14 بررسی چندشکلی ناحیه اگزون 3 ژن CYP19 به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند بلوچی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
15 بررسی روابط فیلوژنیکی برخی توده های اسب بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
16 تخمین اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت تولید شیر دوره ی شیردهی در گاوهای زایش اول ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
17 تنوع ژنتیکی جمعیت های شتر تک کوهانه خراسان رضوی با استفاده از جایگاه ریزماهواره (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
18 تنوّع ژنتیکی جمعیّت های شتر تک کوهانه خراسان رضوی با استفاده از جایگاه های ریزماهواره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
19 روند فنوتیپی ویژگی تداوم شیردهی در گاوهای شیری ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون شیر خام، شیر تصحیح شده برای چربی و شیر تصحیح شده برای انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
20 ساختار، تنظیم و عملکرد ژن گرلین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
21 کاربرد مدل دام دومتغیره برای تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات وزن تولد و ازشیرگیری در بزهای کرکی راینی کرمان (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
22 مطالعه بیماری ژنتیکی فاکتور انعقاد خون یازده در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 مقایسه آماری روند ژنتیکی وزن هنگام تو ل د در بزغاله های نر و ماده راینی کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
24 مقایسه برخی صفات رشد در جوجه های گوشتی سویه راس و کاب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
25 مقایسهی برخی خصوصیات مورفومتریک لاشه در سویههای جوجهگوشتی راس و کاب (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 نشانگرهای ریزماهواره ابساری مناسب برای ارزیابی وضعیت تنگنا (Bottleneck) و تنوع ژنتیکی سه اکوتیپ بز بومی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم