دکتر امیر مهدوی

دکتر امیر مهدوی استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر امیر مهدوی

Dr. Amir Mahdavi

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شیمی کانی کلینوپیروکسن، رهنمونی بر دما - فشارسنجی و تعیین خاستگاه زمین ساختی بازالت های گزبلند، شمال غرب شهربابک (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 3
2 کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس- اورانیوم رسوبی آغل مسی، بلوک طبس، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سنگ نگاری و پتانسیل معدنی توده های مافیک سیاه کوه (جنوب غرب خوسف) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
2 بررسی کانی سازی در منطقه چاه مضراب، جنوب شرق گزیک، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
3 کانسارهای سرب و روی با میزبان کربناته در محور ملایر- اصفهان و ارتباط آنها با ساختارهای گسلی، کاربرد روش آنالیز فرای (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
4 کانه زایی سرب - روی و باریت در کانسار تلخاب، شمال غرب طبس (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
5 کانی شناسی و ساخت و بافت افق های کانه دار کانسار مس رسوبی مارکشه(Redbed Type) در شمال غرب راور (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
6 کانی نیوتوسایت، راهنمای اکتشافی مناسب در کانسارهای مس رسوبی پهنه راور-طبس-عشق آباد (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران