دکتر ناصر مهرشاد

دکتر ناصر مهرشاد دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

دکتر ناصر مهرشاد

Dr. Naser Mehrshad

دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی لبه به صورت چند جهته و چند مقیاسی با استفاده از مدل بینایی اولیه و ادغام منقبض شونده پاسخ های گرادیان (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 1، شماره: 2
2 آشکارسازی ناحیه تومور مغزی با استفاده از بخش بندی دومرحله ای تصاویر MRI (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 4، شماره: 2
3 آشکارسازی نواقص پوسته تخم مرغ با استفاده از مدل محاسباتی تشخیص برجستگی تصاویر مبتنی بر سیستم بینایی انسان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی دوره: 10، شماره: 3
4 ارائه ی روشی نوین برای کنترل هوشمند فرود هواپیماها در فرودگاه های متراکم (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 6، شماره: 1
5 ارائه یک روش موثر بازشناسی شیء مبتنی بر هرس کردن احتمالی مشخصه های دیداری تصویر در مدل HMAX (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 1
6 استخراج موثر نقشه برجستگی تصویر با استفاده از تقویت تباین رنگ و بافت غالب (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 14، شماره: 54
7 به کارگیری ساختارهای ترکیبی از شبکه های عصبی به منظور تشخیص آریتمی های قلبی با استفاده از ادغام ویژگی های موجک و زمانی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 2، شماره: 1
8 بهبود الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA) به کمک منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 4، شماره: 14
9 بهبود تلفیق داده‌های سیستم ناوبری اینرسی ارزان قیمت و ماهواره‌ای با استفاده از شبکة عصبی GMDH (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 4
10 بهبود کیفیت تصویر اثر انگشت با استفاده از فیلتربانک کمانی گابور (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 3، شماره: 1
11 تعیین روایی و پایایی دستگاه قوس سنج اولتراسوند در اندازه گیری زاویه قوس کمری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 1، شماره: 2
12 روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 3، شماره: 1
13 طبقه بندی شورایی تطبیقی برای تصدیق گوینده مستقل از متن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
14 طراحی فیلتر تطابق مختصاتی همراه با استخراج ویژگی های محلی جهت بهبود دقت سیستم بازشناسی برون خط امضای دست نویس (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 2، شماره: 1
15 طراحی یک سامانه چندگانه تایید هویت بیومتریک با استفاده از یک حسگر بدون تماس مبتنی بر اطلاعات موجود در بافت دست (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Efficient Edge Detection Model Based on Multi-Scale and Multi- Directional Analysis in the Human Visual System (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 آشکارسازی نقش برجستگی شیئی که با استفاده از مدل سلول‌های مرکز روشن و مرکز خاموش شبکیه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
3 آموزش شبکه‌ی عصبی پس‌انتشار خطا با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و کاربرد آن در تشخیص آریتمی‌های قلبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
4 ارائه ی یک روش هوشمند برای تخمین توزیع ابعادی ذرات با استفاده از تکنیک مختلف بینایی ماشین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
5 ارائه یک روش هوشمند برای پیش بینی روند درمان ، ارائه روش درمان و انتخاب موثرترین پارامترهای درمانی در بیماری سرطان مری با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
6 ارائه یک سیستم تصمیم یار هوشمند برای تشخیص بیماری های جدی قلب با استفاده از سیگنال الکتروکاردیوگرام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
7 ارائه‌ی یک روش هوشمند برای پیش‌بینی روند درمان و انتخاب موثرترین پارامترهای درمانی در بیماری سرطان مری با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
8 ارایه یک توصیفگربهینه برای شناسایی و تایید هویت بااستفاده ازاثرانگشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
9 ارزش گذاری فاصله ها در گراف EBGM جهت استفاده در سیستم بازشناسی چهره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
10 ارزیابی کارایی مدل های مختلف شبکه های عصبی عمیق در استخراج ویژگی از ارقام دست نویس فارسی و بازشناسی آنها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
11 استخراج ویژگی با فیلتر بانک گابور برای بازشناسی تصاویر بافت و بهبود نرخ بازشناسی با وزن دهی به ویژگی‌ها با استفاده الگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
12 استفاده از الگوریتم ICA برای جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری برای مشاهده پذیری شبکه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
13 استفاده از الگوریتمهای تکاملی برای طراحی بهینه سیستم زمین (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
14 استفاده از شبکه عصبی برای تعیین داروی بهینه شیمیدرمانی در سرطان مری ) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
15 افزایش سرعت فشرده سازی فراکتالی تصویر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی نیروی مرکزی (CFO) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
16 افزایش سرعت فشرده سازی فراکتالی تصویر با روش جستجوی مبتنی برمرتب سازی مقادیر آنتروپی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 الگوریتم ادغام منقبض شونده پاسخ های گرادیان برای آشکارسازی چندمقیاسی لبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
18 الگوریتم فراابتکاری شبه الکترومغناطیسی هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
19 اموزش شبکه عصبی MLP در فشرده سازی تصاویر باا ستفاده از روش GSA (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
20 اندازه گیری توزیع ابعادی خوراک ورودی آسیای نیمه خودشکن کارخانه پرعیارسازی مجتمع کس سرچشمه به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
21 Evaluate and determine the most effective treatment parameters in esophageal cancer using intelligent systems (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
22 Improving Speech Identification with MFCC and SVM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات
23 Utilization of 4 types of Artificial Neural Network on the diagnosis of valve-physiological heart disease from heart sounds (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
24 بازشناسی زیرکلمات تایپی فارسی با یک روش سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
25 بخش بندی تصاویر MR مغز با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی KPFCM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
26 بخش بندی دقیق تصاویر MRI مغز با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی KPFCM بهبود یافته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
27 بررسی روند درمان و تعیین موثرترین پارامترها در بیماری سرطان مری با استفاده از سیستمهای هوشمند (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
28 بهبود آشکارسازی نقشه برجستگی شیء با الهام از عملکرد سیستم بینایی انسان (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
29 بهبودنرخ بازشناسی بافت تصویربااستفاده ازفیلتربانک گابور وروشهای ادغام ویژگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
30 بهینه سازی سیستم زمین با استفاده از الگوریتم رقابت استعماریICA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
31 بهینهسازی سیستم زمین با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری ICA (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
32 پخش بار بهینه با استفاده از الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
33 پیش بینی رونددرمان انتخاب موثرترین پارامترهای درمانی و تعیین میزان داروی شیمی درمانی دربیماری سرطان مری با استفاده ازت رکیب شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
34 تخمین توابع تصمیم با استفاده از الگوریتم فراابتکاری شبه الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
35 تعیین بهترین قطرمعادل ذرات به کمک تکنیک بینایی ماشین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
36 خوشه یابی دینامیک تصویررنگی برمبنای الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
37 روشی برای بهبود دسته بندی صوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
38 روشی ساده برای کاهش فضای جستجو در بازشناسی زیرکلمات تایپی فارسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
39 روشی سازگار برای آشکارسازی لبه با استفاده از مدل سازی فازی تحلیل چندمقیاسی در شبکیه چشم انسان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
40 سنکرون سازی اسیلاتورهای گره AV,SA در قلب با استفاده از روش خطی سازی فیدبکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
41 سنکرون سازی اسیلاتورهای گره AV,SA در قلب با استفاده از روش مد لغزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
42 سیستم سلسلهمراتبی ترکیب سیستم بینایی انسان و ویژگیهای محلی مستقل از مقیاس جهت بازشناسی پرسرعت برونخط امضای دستنویس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
43 طبقه بندی چند منظوره شبه الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
44 طراحی فیلتر تطابق مختصاتی همراه با استخراج ویژگیهای محلی جهت بهبود دقت سیستم بازشناسی برونخط امضای دستنویس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
45 طراحی و پیاده سازی فیلتر میان گذر FIR کم توان برای تطبیق داده های زیستی با FPGA (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار
46 طراحی و پیاده سازی محاسباتی یک سیستم تصمیم یار هوشمند برای مدل سازی روند بیماری سرطان معده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر
47 طراحی و ساختیکسیستم جهتیاب خورشیدی مبتنی بر پردازشتصویر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
48 کاربرد الگوریتم pso دربرنامه ریزی هوشمند فرود هواپیماها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
49 مدل سازی ارتباط بین توزیع ابعادی ذرات ورودی و کارآیی آسیای نیمه خودشکن کارخانه تغلیظ 2 مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
50 مدلسازی ادراک اشیا در قشر بینایی انسان با استفاده ازطبقه بندی کننده بیزین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
51 مروری بر روشهای مختلف پردازش تصاویر کفبه منظور کنترل روی جریان (On-line) مدارهایفلوتاسیون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
52 معرفی بانکدادهی امضای دستنویس فارسی و تعیین مجموعههای آموزشی و آزمایشی با استفاده از معیار شباهت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
53 مقایسه ضرایب وزنی برداری وفردی به بردارویژگی بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران