دکتر سعید مودی

دکتر سعید مودی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر سعید مودی

Dr. Saeid Moudi

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارآیی و مطالعه دامنه میزبانی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus (Col.: Bruchidae) جهت کنترل بیولوژیک علف هرز خارشتر در بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
2 ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات آلودگی برمحتوای ژنتیکی آبزیان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 براورد کارایی مگس بذرخوارتلخه Urophora xanthippe .(Dipt.: Tephritidae) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
3 برخی خصوصیات زیستی زنبور های مغزخوار سیاه Eurytomidae)Eurytoma plotnikovi Nikolskaya (Hym و طلایی پستهMegastigmus pistacia Walker (Hym: Torymidae) در بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 بررسی اثرات باکتری های محرک رشددرشرایط شوری برخصوصیات مورفولوژیک گیاه نعناع سبزMenta spicta L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه Acrptilon repens L.) توسط مگس بذر خوار Urophora xanthippe) ( Diptera: Tephritidae) در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
6 بررسی تاثیر نانوذرات آلژینات و تروفونت پرتوتابی شده انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس بر میزان اوره سرمی ماهی قزل آلای رنگین کمان در سیستم مداربسته (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی
7 بررسی دامنه میزبانی مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe .(Dipt.: Tephritidae در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
8 تاثیر مگس بذر خوار Urophora xanthippe) (Diptera: Tephritidae بر خصوصیات جوانه زنی بذور تلخه Acrptilon repens L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
9 تاثیرباکتریهای محرک رشدو شوری برسطح برگ و درصد پروتئین برگ گیاه نعناع سبز Mentha spicata L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 تاثیرشوری، سالیسیلیک اسید و باکتری سودوموناس پوتیدا برخصوصیات کمی و کیفی لوبیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 جداسازی و شناسایی گونه های قارچی همراه درختان کاج در شهر بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 جداسازی وشناسایی گونه های Ulocladium همراه درختان کاج در شهر بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 فراوانی فصلی مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe و جمع آوری پارازیتوئیدهای آن برای مدیریت علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
14 کارآیی طبیعی سوسک بذرخوار Bruchidius fulvus (Col:Chrysomelidae) جهت کنترل بیولوژیک علفهرز خارشتر در بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)