دکتر سید موسی موسوی کوهی

دکتر سید موسی موسوی کوهی استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر سید موسی موسوی کوهی

Dr. S.Mosa Moussavi kohi

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و صفات مورفوفیزیولوژیک نشاءهای برنج رقم هاشمی(Oryza sativa L.cv. Hashemi) تحت رژیم های مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 4
2 مطالعه مولکولی اکوتایپ های مختلف عناب (.Ziziphus jujuba Mill )در منطقه خراسان جنوبی بر مبنای ژن های کلروپلاستی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر پساب شستشوی کارخانه صنعتی بر روی جوانه زنی و رشد اولیه پانزده گونه گیاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
2 بررسی برهمکنش کود حاصل از کرم و تنش اسمزی بر رشد، پایداری غشاء و ترکیبات آنتی اکسیدانی گیاه رازیانهFoeniculum vulgare Mill (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
3 بررسی مقایسه ای جوانه زنی و رشد اولیه شانزده گونه گیاهی تحت شوری آب خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
4 مزایا و مخاطرات زیستی گیاهان تغییر یافته ژنتیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
5 مقایسه اثرات نانوذرات و میکرذرات اکسید روی ZNO بر روی برخی از صفات رویشی کلزا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی