دکتر پرویز صباحی

دکتر پرویز صباحی دانشگاه سمنان

دکتر پرویز صباحی

Dr. Parviz Sabahi

دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.