دکتر سیده عذرا میرکاظمی

دکتر سیده عذرا میرکاظمی دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

دکتر سیده عذرا میرکاظمی

Dr. S.Azra Mirkazemi

دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis the Process of Co-creation Experience in Sports Tourism of Iran (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی عملکرد 360 درجه اساتید تربیت بدنی خراسان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 32
3 بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (EFQM) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی میزان معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 7، شماره: 1
5 بررسی وضعیت نشاط اجتماعی و ارتباط آن با آمادگی جسمانی جوانان استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 4
6 بهینه سازی ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها با رویکرد ترکیبی EFQM, BSC و DEA (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 4
7 پیش بینی اثربخشی سازمانی براساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
8 تبیین و اعتبارسنجی عوامل موثر بر پرورش استراتژیست در سازمان های ورزشی (مطالعه موردی: ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 28
9 شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
10 طراحی مدل پرورش استراتژیست در ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور : نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر چهار هفته تمرین مقاومتی در خانه برکاهش وزن و برخی شاخصهای تن سنجی زنان یائسه دارای اضافه وزن در دوران شیوع کرونا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی نیمه مجازی اوقات فراغت
2 ارتباط عوامل مؤثر بر بهره وری با تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
3 ارزیابی اساتید تربیت بدنی دانشگاه بیرجند به روش بازخورد 360 درجه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
4 ارزیابی اساتید تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری به روش بازخورد 360 درجه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
5 اولویت بندی قوت هاضعفها فرصت ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی با استفاده ازتکنیک ahp (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
6 بررسی ارتباط وضعیت بهداشتی و زیست محیطی اماکن ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان خراسان بزرگ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 بررسی تاثیر آمیخته خدمات پس از فروش بر تصویر ذهنی برند مشتریان در پارکهای آبی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
8 بررسی تاثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان شرق کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
9 بررسی چالشهای توسعه تجارت الکترونیک در ورزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
10 بررسی حمایت اجتماعی دانشجویان دختر شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
11 بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با تعهد سازمانی و معنویت در کار در ادارات ورزش و جوانان استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
12 بررسی راهبرد مناسب برای پیاده سازی هوش تجاری در فدراسیون های ورزشی بر اساس مدل سلسله مراتبی AHP و ارائه مدل مفهومی از آن (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
13 بررسی رفتار شهروندی در دانشجویان پسر فوتبالیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
14 بررسی سبک رهبری خدمت گزار در دانشجویان پسر فوتبالیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
15 بررسی سبکرهبری تحول آفرین مربیان زن شرکت کننده درسیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان از دیدگاه ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
16 بررسی عناصر آمیخته بازاریابی در سرزمین موج های آبی مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
17 بررسی میزان رضایت معلمان تربیت بدنی نسبت به فرم های ارزشیابی موجود در رابطه با عملکرد آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
18 بررسی نقش عوامل فردی بر مشارکت ورزشی بانوان شاغل استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
19 بررسی وضعیت اثربخشی تیمی در دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
20 بررسی وضعیت حمایت اجتماعی در دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
21 بررسی وضعیت عوامل سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
22 بررسی وضعیت عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
23 بررسی وضعیت نوآوری سازمانی ادارات آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
24 تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
25 تحلیل اکتشافی پیاده سازی هوش تجاری در وزارت ورزش وجوانان جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
26 رابطه ی کارآفرینی و عوامل سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزش های انفرادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
27 مقایسه نتایج ارزیابی اساتید توسط خود و دانشجویان مطالعه موردی: دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی خراسان بزرگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
28 وضعیت بازاریابی رابطه مند در باشگاه های تندرستی بانوان شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی