دکتر پرویز میرزاخانی

دکتر پرویز میرزاخانی .

دکتر پرویز میرزاخانی

Dr. Parviz Mirzakhani

.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.