دکتر جواد خلعتبری

دکتر جواد خلعتبری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

دکتر جواد خلعتبری

Dr. Java khalatbari

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.