دکتر حسنعلی موذن زادگان

دکتر حسنعلی موذن زادگان دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حسنعلی موذن زادگان

Dr. Hasanali Moazenzadegan

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگذاری رسانه در ارتکاب و پیشگیری از جرم در پرتو جرم شناسی فرهنگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 2
2 اختیارات بی رویه مامورین انتظامی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 57، شماره: 7
3 ارزیابی قرار بازداشت موقت در پرتو اصول برائت و تساوی سلاح ها در نظام حقوقی ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 34
4 اصل شفافیت قانون» و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 23، شماره: 81
5 اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری و چالش های آن در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 99
6 الزام قضات به صدور قرارهای جایگزین بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 23، شماره: 83
7 امکان سنجی اقدامات بازپرس در فرایند دادرسی الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 87، شماره: 123
8 بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 5
9 بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی اخبار جنایی صفحه حوادث روزنامه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 13، شماره: 35
11 بررسی جامعه شناسی سیاسی جرم در ایران از دیدگاه آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 3
12 بررسی جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
13 بررسی حقوقی - فقهی شهادت از راه دور با نگاهی به دیدگاه قضات کیفری یک استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 94
14 بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 44
15 پاسخهای اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 110
16 تاثیر الزامات قانون آیین دادرسی کیفری در رعایت حقوق شخص تحت نظر (با تاکید برحق تماس با خانواه، حق معاینه پزشکی و حق اطلاع از حقوق خود ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 1
17 تاملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت های فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 24، شماره: 90
18 تأثیرپذیری نظام دادرسی کیفری اتهامی از مقامات تعقیب (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 21، شماره: 2
19 تعقیب متهمان از دادرسی کیفری تا دادرسی ترمیمی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 49
20 جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسوولیت کیفری مجرمان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 3، شماره: 2
21 جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 26
22 چالش های تقنینی - ساختاری نظام نیمه آزادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
23 چالش های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 114
24 چالش های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 86، شماره: 118
25 چالش‌های قلمرو کیفری در رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح با تأکید بر هیئت‌های انضباطی پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 1
26 حفظ صحت و استنادپذیری ادله الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 12
27 خصومت های مسلحانه و خشونت علیه زنان و کودکان از منظر مقررات بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 5، شماره: 17
28 دادرسی الکترونیکی در رویارویی با جرایم رایانه ای: چالش ها و بایسته ها (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 81، شماره: 100
29 دفاع دام گستری، از مفهوم شناسی تا آثار (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 85
30 رابطه سرمایه اجتماعی با پیشگیری از جرم (مورد مطالعه: شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
31 راهبردهای کاهش جمعیت کیفری زندان؛ مطالعه حقوق آمریکا و امکان کاربست راهبردها در نظام عدالت کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 27، شماره: 4
32 رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 4
33 رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر ناظر به الزامات و محدودیت های دادرسی علنی در محاکم ملی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 26، شماره: 104
34 زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 6
35 سنجش کیفی استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 25، شماره: 79
36 سیر تحول قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 72، شماره: 62
37 ضرورت تاسیس زندان بین المللی در راستای اجرای احکام دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 27، شماره: 97
38 ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرآیند تحقیقات پلیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 11
39 ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 13، شماره: 11
40 علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 10، شماره: 35
41 علم قاضی در حقوق جزای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
42 عوامل برون سازمانی موثر بر بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهایپ یشگیری از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 20
43 عوامل د رون سازمانی موثر بر احتمال بروز خشونت پلیس د ر فرایند د اد رسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه مورد ی کارکنان پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخد ر و سرکلانتری های پنجم و نهم فرماند هی انتظامی تهران بزرگ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 4
44 قضازدایی پلیسی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار مطالعه تطبیقی نیوزیلند کانادا و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 18، شماره: 3
45 کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 29
46 ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 22
47 مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی: مبانی، چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 28، شماره: 102
48 مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 15، شماره: 16
49 مطالعه تطبیقی موقعیت دادستان و بیطرفی او نسبت به دلایل له و علیه متهم در حقوق ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 37
50 مطالعه ی تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 20، شماره: 69
51 نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی مصوب سال 78 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 4
52 نقش پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان با تاکید بر تعامل و مشارکت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 3
53 نقش رسانه در پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 18، شماره: 64
54 نقض حقوق دفاعی متهم در فقد تجدیدنظرخواهی پژوهشی از آراء دادگاه کیفری یک (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 89
55 واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تامین کیفری اطفال و نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 24، شماره: 70
56 وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان حمایت از کودک آزاری در اسناد بین المللی و حقوق کیفری داخلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
2 تحقیقات مقدماتی از اطفال و نوجوانان بزهکار در جرایم منافی عفت (جرایم جنسی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
3 مسئولیت کیفری نقصان یافته اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری مصوب قانون مجازات اسلامی 92 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان