خانم دکتر فروغ مرتضایی

دکتر فروغ مرتضایی کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) ، ایران

خانم دکتر فروغ مرتضایی

Dr. Frough Mortezhaei Nezhad

کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فروغ مرتضایی در مجلات و ژورنالها